Program Powszechnej Dwujęzyczności

dwujezyczne dziecilogo dwujezyczne dzieciKWALIFIKACJE

Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza obowiązkowe przygotowanie dziecka do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
Od 1 września 2015 r. dotyczyć to będzie wszystkich pięciolatków. W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem nauki języka obcego objęte zostaną wszystkie przedszkolaki. Nauczyciele prowadzący naukę języka obcego w przedszkolu docelowo będą musieli posiadać odpowiednie kwalifikacje:
• wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach,
• odpowiedni poziom znajomości języka obcego określony w rozporządzeniu,
• kwalifikacje do prowadzenia wczesnego nauczania języka obcego.
W związku z tym, że ostatni warunek spełnia niewielu nauczycieli wychowania przedszkolnego, Minister Edukacji Narodowej wprowadziła okres przejściowy. Tym samym nauczyciele mają czas do 31 sierpnia 2020r. na zdobycie niezbędnych kwalifikacji do nauczania języków obcych w przedszkolu.
Aby ułatwić nauczycielom spełnienie obowiązku nałożonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obok zdobywania niezbędnych kwalifikacji, proponujemy równolegle nabywanie umiejętności językowych razem z dziećmi.

 

 OPIS PROGRAMU „Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci”Baby-beetlesWEB

Claire Selby, światowej sławy lingwistka jest autorką programu „Powszechnej Dwujęzyczności”. Program ten wykorzystuje pierwszą na świecie, naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego.

Więcej…

 

Projekt „Uczysz się ty – uczę się ja"


Projekt powstał z inicjatywy
• Firmy Yellow House English,
• Firmy Moje Bambino
• Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Adresatami projektu są nauczyciele wychowania przedszkolnego z terenu Łodzi i województwa łódzkiego z przedszkoli współpracujących z WODN w Łodzi w ramach Programu Wspomagania Pracy Placówek Oświatowych.

W roku szkolnym 2015/2016 do projektu zgłosiło się kilka przedszkoli, które otrzymały pakiety edukacyjne do pracy z dziećmi i pilotażowo promują Program Powszechnej Dwujęzyczności
w Łodzi i województwie.

1. Przedszkole Miejskie nr 45 w Łodzi
2. Przedszkole Miejskie nr 71 w Łodzi
3. Przedszkole Miejskie nr 84 w Łodzi
4. Przedszkole Miejskie nr 143 w Łodzi
5. Przedszkole Miejskie nr 231 w Łodzi
6. Przedszkole Abismyki w Łodzi
7. Gminne Przedszkole w Rogowie

Więcej…

 

Kurs doskonalący  "Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu"

Celem szkolenia jest umożliwienie nauczycielom, nie znającym języka angielskiego, realizację obszaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczącej przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, do czasu uzyskania odpowiednich kwalifikacji.

Więcej…

 

I.Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego (języka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

–  Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej
   i wczesnoszkolnej, legitymujący się świadectwem znajomości języka angielskiego
   w stopniu co najmniej podstawowym.

– Kurs trwa od 19 października 2015 r. do 30 maja 2016 r.

– Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki i czwartki (oraz 2x w soboty)

– W trakcie kursu przewidziane są praktyki nauczycielskie

– Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem

– Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego
   przez Sekretarza Stanu MEN – Lecha Sprawkę w dniu 10 października 2001 r.
   w wymiarze  240 godzin

 II.Kurs językowy B1(-) – B1(+) przygotowujący do egzaminu PTE General Level 3

   Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej
   i wczesnoszkolnej, którzy chcą podnieść poziom językowy do B1(+).

Liczba godzin - 120

Koordynator projektu – Joanna Bechcińska

 III.Kurs językowy B1(+) – B2 przygotowujący do egzaminu PTE General Level 3

Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, którzy chcą podnieść poziom językowy do B2.

Liczba godzin - 120

Koordynator projektu – Joanna Bechcińska

 

Sieć współpracy i samodoskonalenia „Dwujęzyczne dzieci".

Celem sieci jest wsparcie nauczycieli wychowania przedszkolnego, wymiana doświadczeń i przykłady dobrych praktyk w zakresie pracy z Programem Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne dzieci".

Sieć
Adresatem sieci są nauczyciele wychowania przedszkolnego pracujący z dziećmi z wykorzystaniem Programu Powszechnej Dwujęzyczności, którzy ukończyli kurs doskonalący „Nauka języka angielskiego razem z dziećmi w przedszkolu".

Uczestnicy sieci:
- biorą udział w spotkaniach grupy
- mają możliwość oglądania zajęć otwartych z wykorzystaniem Programu „Dwujęzyczne dzieci"
- pobierają materiały metodyczne (m.in. plany, opracowania, scenariusze, propozycje zabaw i inne) z platformy szkoleniowej sieci.

Udział w sieci jest bezpłatny.