Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

     W dniu 23.03.2017 roku w gmachu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyła się już trzecia z cyklu 4 konferencji w ramach projektu: „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej”. Organizatorami konferencji byli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WODN w Łodzi i Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
     Głównym celem cyklu jest wieloaspektowe spojrzenie na proces edukacji i rewalidacji dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymiana doświadczeń w zakresie możliwości jego wspierania.
     Tematem tej konferencji były „Zajęcia rewalidacyjne: podstawy prawne i aspekty merytoryczne
     Nauczyciele mieli okazję do lepszego poznania i zrozumienia roli rewalidacji w procesie pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
     Wykład na ten temat wygłosiładr Joanna Przybyszewska, a warsztaty poprowadzili;. mgr Joanna Miller – „Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”, mgr Edyta Sabicka – „Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia z zespołem Aspergera, spektrum autyzmu”, mgr Marta Edelwajn-Markowska, mgr Magdalena Gawrońska „Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia z zespołem Aspergera, spektrum autyzmu (elementy dogoterapii)”, mgr Agnieszka Morackamgr Halina Ośkiewicz, mgr Monika Wagner „Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją”.
     W trakcie warsztatów uczestnicy uczyli się jak prawidłowo zorganizować i poprowadzić zajęcia rewalidacyjne wskazane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
     W konferencji i warsztatach wzięło udział 106 nauczycieli.
     Kolejna i ostatnia konferencja z tego cyklu odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. i poświecona będzie współpracy z rodzicami uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
MATERIAŁY POKONFERENCYJNE
— Zajęcia rewalidacyjne: podstawy prawne i aspekty merytorycznedr Joanna Przybyszewska (PDF)
— Jak wspomagać rozwój dziecka/ucznia z autyzmem lub Zespołem Aspergera, Edyta Sabicka (PDF)
— Wspieranie rozwoju dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Marta Edelwajn- Markowska, Magdalena Gawrońska (PDF)


foto1 foto2
foto4 foto3


 

 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi w ramach projektu edukacyjnego „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej” zapraszają na kolejną  konferencję pt. „Planowanie pracy z uczniem mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej”, która odbędzie się w dniu 01 grudnia 2016 r. w siedzibie Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, ul. Kamińskiego 21.

Jednocześnie informujemy, iż karty zgłoszenia na konferencję można przesyłać elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; można je też wysłać faxem nr 42 636 61 46  do dnia 25 listopada 2016 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

O zakwalifikowaniu  decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM KONFERENCJI

KARTA ZGŁOSZEŃ

MATERIAŁY POKONFERENCYJNE: Przegląd przepisów prawa na rzecz ucznia ze SPE


 

 

uczen z SPE 0001


W dniu 20.10.2016 roku w gmachu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli odbyła się pierwsza z cyklu 4 konferencji w ramach projektu: „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej". Organizatorzy konferencji to Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WODN w Łodzi i Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi.


Głównym celem cyklu jest wieloaspektowe spojrzenie na proces edukacji i rewalidacji dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wymiana doświadczeń w zakresie możliwości jego wspierania.uczen z SPE 0002Tematem pierwszego spotkania było omówienie roli diagnozy funkcjonalnej w procesie planowania pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.


Wykład na ten temat wygłosiła dr hab. Beata Jachimczak, a warsztaty poprowadzili; Janina Bucka i Krzysztof Sibielski. W trakcie warsztatów uczestnicy uczyli się jak: prawidłowo zinterpretować diagnozę wynikającą z orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz samodzielnie dokonać rozpoznania mocnych stron i trudności ucznia, określali obszary, w których uczeń potrzebuje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.uczen z SPE 0003

 

W konferencji i warsztatach wzięło udział 64 nauczycieli.

 

Kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się w dniu 1 grudnia 2016 r. i poświecona będzie planowaniu pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej.

 

uczen z SPE 0004

 

 

 

 

 

 

Materiały dla nauczycieli

Reportaż z TV TOYA

 


 

 

Konferencja WODN box  PATRONAT HONOROWY herb podpis z prawej

KonferencjaDiagnoza funkcjonalna podstawą programowania pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Więcej…