Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi realizuje ogólnopolski projekt edukacyjny „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt przygotował Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz konsultantami ośrodków doskonalenia nauczycieli.

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz ich rodziców. Ma on na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów, przygotowując ich do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Więcej…

 

 


Plik w pdf. do pobrania Poradnik ,,Etyka nie tylko dla smyka"


 

 

Etyka nie tylko dla smyka - pilotaż

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi realizuje pilotaż ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka”. Projekt przygotował Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym oraz konsultantami ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Projekt skierowany do nauczycieli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, jak również ich rodziców, ma na celu zwiększenie roli środowiska oświatowego w kształtowaniu postaw etyczno-moralnych uczniów przygotowujących do współdziałania w budowaniu demokratycznego społeczeństwa.

Jego celem jest wspieranie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w realizacji zagadnień etycznych i antykorupcyjnych w ramach założeń podstawy programowej.

 W związku z tym powołana została sieć koordynatorów regionalnych – ekspertów ds. edukacji wczesnoszkolnej, którzy współtworzyli poradnik metodyczny (z WODN w Łodzi: Barbara Papierz i Bogusława Rajska).

Więcej…