Szanowni Państwo, Nauczyciele zainteresowani nabyciem nowych kwalifikacji

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli uległa ograniczeniu liczba kursów kwalifikacyjnych. W związku z tym Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi informuje o możliwościach uzyskania nowych specjalności drogą studiów podyplomowych.