Projekt był realizowany w roku szkolnym 2016/17. Celem projektu było promowanie wychowania dzieci w dwujęzyczności oraz umożliwienie nauczycielom, nie znającym języka angielskiego, realizację obszaru podstawy programowej wychowania przedszkolnego dotyczącej przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, do czasu uzyskania odpowiednich kwalifikacji. W projekcie uczestniczyło 31 placówek przedszkolnych, 110 nauczycieli oraz 1579 dzieci. W przedszkolach realizowano 14 innowacji pedagogicznych.
W dniach 12 i 19 czerwca odbyły się konferencje, podczas których zaprezentowano rezultaty pracy z programem Dwujęzyczne dzieci w przedszkolach województwa łódzkiego od września do czerwca 2017 r. Podczas pierwszej konferencji, która odbyła się w WODN w Łodzi, prezentowały się nauczycielki z placówek łódzkich, a w drugiej konferencji, w Zgierzu, swoje doświadczenia w pracy z programem przedstawiły nauczycielki z przedszkoli zgierskich.
Gościem specjalnym konferencji był ogólnopolski koordynator projektu, pan Waldemar Miksa. Podczas konferencji w Zgierzu, głos zabrał także prezydent miasta Zgierza, Konrad Staniszewski, który podziękował dyrektorom i nauczycielkom wdrażającym program Dwujęzyczne dzieci w swoich placówkach.

dwujezyczne dzieci 1 dwujezyczne dzieci 2
 dwujezyczne dzieci 3  dwujezyczne dzieci 4
 dwujezyczne zgierz3  dwujezyczne zgierz6
 dwujezyczne zgierz7  dwujezyczne zgierz8