W programie spotkania, m.in.:

- Wystąpienie wicedyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi, mgr Marcina Paszkowskiego nt. Przestrzeganie prawa  autorskiego w bibliotece

 - Ilustracji czar – prezentacja mgr Anety Błaszczyk-Smolec z Muzeum Sztuki w Łodzi

 -Prezentacja mgr mgr Moniki Wachowicz (PBW w Łodzi) i Anny Majewskiej  (SP Nr 46 w Łodzi) nt. Rola biblioterapii rozwojowej w edukacji wczesnoszkolnej

Z dobrych praktyk

- Metody upowszechniania i wspierania czytelnictwa czyli okiem początkującej bibliotekarki – wystąpienie mgr Kamili Łajszczak z Filii nr 2 MBP Łódź-Polesie

- Jak promuje się czytelnictwo w Szkole Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej? Wystąpienie mgr Sylwii Krieger.

Przewidziane są również – Sprawy różne

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale.
                                               Serdecznie zaprasza - kierownik projektu Anna Iwicka-Okońska