NR
w ofercie

PRZEDMIOT

TERMIN

477

JĘZYK POLSKI

10 MAJA 2017

godz. 15.00–17.30

478

JĘZYK OBCY

8 MAJA 2017

godz. 16.00–19.15

479

HISTORIA

17 MAJA 2017

godz. 16.00–17.30

480

FIZYKA

22 MAJA 2017

godz. 15.00–17.30

481

BIOLOGIA

18 maja 2017

godz. 15.00–17.00

482

PRZYRODA

11 maja 2017

godz. 15.00–17.00

483

MATEMATYKA

23 maja 2017

godz. 15.00–19.00

484

INFORMATYKA

12 czerwca 2017

godz. 15.00–17.30

485

EDB

23 maja 2017

godz. 16.00–18.00

486

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

11 kwietnia 2017

godz. 15.00–16.30

487

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

29 maja 2017

godz. 15.00–16.30

488

KSZTAŁCENIE SPECJALNE 
(PP dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim)

24 maja 2017

godz. 15.00-17.00

489

KSZTAŁCENIE SPECJALNE
(PP dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym)

7 czerwca 2017

godz. 15.00-17.00

490

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

11 maja
godz. 14.00-16.00

491

WOS

17 maja
godz.17.30-190.00

Zgłoszenia na konferencje przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszenia: POBIERZ wersja edytowalna (DOC), plik PDF
UWAGA: Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konferencji zostaną e-mailem powiadomione o godzinie i miejscu konferencji