Wyniki VI Wojewódzkiego Konkursu  Łódzkie Kolorami Malowane pt. „Łódzkie – moja mała Ojczyzna"

W dniu 14 grudnia 2016 r. odbyły się eliminacje finałowe VI Wojewódzkiego Konkursu  Łódzkie Kolorami Malowane pt. „Łódzkie – moja mała Ojczyzna".

Organizatorami konkursu są Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Łodzi i Szkoła Podstawowa nr 173.

Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie „malowali" dyktando, które przygotowała pani Marta Bącała – Ślęzak, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 120 w Łodzi, laureatka konkursu dla nauczycieli na tekst dyktanda.

Mistrzami ortografii zostały dwie uczennice. Miejsce I ex-aequo zajęły:

·        Antonina Zys ze Szkoły Podstawowej nr 173 w Łodzi (opiekun pani Katarzyna Tomasik)

·        Weronika Stasiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głownie (opiekun pani Lidia Kucharek).

Miejsce III zajął Bartosz Skępiec uczeń Szkoły Podstawowej nr 141 w Łodzi (opiekun pani Lidia Kucharczyk-Dera).

Wyniki konkursu dla nauczycieli na tekst dyktanda

Miejsce I – pani Marta Bącała-Ślęzak, Szkoła Podstawowa nr 120 w Łodzi

Miejsce II – pani Lidia Kucharek, Szkoła Podstawowa nr 3 w Głownie

Miejsce III – pani Joanna Miller i pani Aneta Misiak-Taras, Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi

Gratulujemy wszystkim uczniom oraz ich opiekunom i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Nagrody ufundowała firma „Moje Bambino".