Konferencja WODN boxPATRONAT HONOROWYherb podpis z prawej

 

Konferencja UNS WODN 20 10 2016

W ramach projektu „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej” 20 października 2016r odbyła się w naszej siedzibie pierwsza konferencja "Diagnoza funkcjonalna podstawą programowania pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

 

Konferencja pozwoliła Państwu:

spojrzeć wieloaspektowo na proces edukacji i rewalidacji dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnegoi dokonać wymiany doświadczeń w zakresie możliwości jego wspierania,

podnieść kompetencje w zakresie diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego,

zapoznać się ze sposobami diagnozowania potrzeb, możliwości i zainteresowań oraz opracowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach projektu edukacyjnego „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej” każdy uczestnik może skorzystać z wybranych konferencji lub uczestniczyć w pełnym cyklu proponowanym w ramach projektu. 

Po każdej konferencji otrzymacie Państwo zaświadczenie o udziale w formie doskonalenia, natomiast osoby uczestniczące w pełnym cyklu konferencji otrzymają dodatkowo certyfikat uczestnictwa w projekcie edukacyjnym.

Jednocześnie informujemy, iż rekrutacja na poszczególne konferencje będzie prowadzona poprzez stronę internetową WODN w Łodzi www.wodn.lodz.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszym projekcie edukacyjnym, życząc aby zdobyte doświadczenia stały się inspiracją do doskonalenia własnej praktyki pedagogicznej w pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.