WAŻNA INFORMACJA!

— Informujemy, że z dniem 25.05. 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE z 04.05.2016 r. L119) – RODO

W związku z powyższym WODN w Łodzi dostosował działania w zakresie ochrony danych osobowych osób, których dane przetwarza, do wymogów ww. Rozporządzenia

Inspektor Danych Osobowych – Anna Śladek tel. (42) 636-99-19

— Klauzula informacyjna dla nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia organizowanych przez WODN: DOC
— Klauzula informacyjna dla nauczycieli uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez WODN: DOC

— Procedury i wnioski związane z realizacją praw osób, których dane dotyczą

1.  Procedura uzyskiwania dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą – DOC    PDF

2.  Wniosek o dostęp do treści danych osoby, której dane dotyczą – DOC   PDF

3.  Procedura dotycząca sprostowania/uaktualnienia/uzupełnienia danych osobowych osoby, której dane dotyczą – DOC   PDF

4.  Wniosek o sprostowanie/uaktualnienie/uzupełnienie danych osobowych osoby, której dane dotyczą – DOC   PDF

5.  Procedura dotycząca prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby, której te dane dotyczą – DOC   PDF

6.  Wniosek o ograniczenie danych osobowych osoby, której dane dotyczą – DOC   PDF

7.  Procedura dotycząca usunięcia („prawa do bycia zapomnianym”) danych osobowych osoby, której dane dotyczą – DOC   PDF

8.  Wniosek o usunięcie („bycie zapomnianym”) danych osobowych osoby, której dane dotyczą – DOC   PDF