Oferta Doradcy Metodycznego Samorządu Województwa Łódzkiego dla nauczycieli na rok szkolny 2020/21

Od 2 listopada 2020r. w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi funkcję doradcy metodycznego w specjalności wychowanie przedszkolne pełni pani Joanna Szulc, która jest również nauczycielką wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 228 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Łodzi.

Obszar działania doradcy obejmuje: miasto Łódź, powiat łódzki wschodni i powiat brzeziński.

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z w/w powiatów będą odbywać się w poniedziałki, od godziny 14.00 do 17.00 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 202.

Kontakt do doradcy metodycznego:

tel. 535-699-757 

adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zakres obowiązków doradcy metodycznego wynikający z Rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

 §24.1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;

2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;

3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;

4) podejmowaniu działań innowacyjnych.

 2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:

1) udzielanie indywidualnych konsultacji;

2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;

3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;

4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust.1pkt 2.

Zapraszam na szkolenia
Terminarz szkoleń 2021/22r.
Październik

1.) 05.10.2021 r. Warsztaty: Ciekawe miejsca mojego osiedla, mojej wioski

2.) 14.10.2021 r. Zajęcia otwarte: Moje osiedle – Nowosolna. Zabawy i quizy dla przedszkolaków

3.) 19.10.2021 r. Warsztaty: Aranżacje do tańców współczesnych jako propozycja do wykorzystania w pracy z dziećmi

 Listopad

1.) 09.11.2021 r. Warsztaty: Tańce dla każdego – dla małego i dużego Karolina Wójcik i Dominika Zarzycka

2.) 15.11.2021 r. Zajęcia otwarte: Edukacja Daltońska w przedszkolu. Gry i zabawy dla dzieci (pon.) Ewelina Litkowska PM 236 w ZSP 7 w Łodzi

3.) 16.11.2021r. - Warsztaty: Zumba dla przedszkolaków. Propozycje zabaw tanecznych do wykorzystania z dziećmi - Monika Hajkowska

 

4.) 18.11.2021r. - Zajęcia otwarte: „Zabawy matematyczne z elementami kodowania.” - Katarzyna Wankiewicz PM 192 w Łodzi

5.) 23.11.2021 r. Warsztaty: Moje miasto Łódź. Najważniejsze miejsca i zabytki Łodzi

6.) 30.11.2021 r. Seminarium: Elementy edukacji Daltońskiej w przedszkolu. Dzielenie się wiedzą z nauczycielami - Ewelina Litkowska 

Grudzień

1.) 02.12.2021 r. Zajęcia otwarte: Czytanie globalne według Marii Trojanowicz-Kasprzak. Gry i zabawy dla dzieci - Angelina Kiedo

2.) 07.12.2021 r. Warsztaty: Bank plastycznych pomysłów na Święta Bożego Narodzenia

3.) 14.12.2021 r. Warsztaty: Aranżacje instrumentalne na dzwonki diatoniczne na różne uroczystości przedszkolne