Projekt edukacji patriotycznej

 

DRUGI ETAP PROJEKTU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ 2016/2017

Projekt edukacji patriotycznej

SYSTEM REALIZACJI PROJEKTU W SZKOLE (2016/2017)

MIĘDZYSZKOLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ WODN WŁODZI W RAMACH PROJEKTU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

KURS LIDERÓW EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ

Formularz do projektu

XII MIĘDZYSZKOLNE ZINTEGROWANE WARSZTATY STRZELECKIE

IV MIĘDZYSZKOLNA PODRÓŻ WOJSKOWO-HISTORYCZNA SZLAKIEM WALK II BATALIONU 1 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH


REGIONALNA EDUKACJA HISTORYCZNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNO-OBRONNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OPARTE NA ŁÓDZKICH TRADYCJACH WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI


I. Uczestnicy: społeczności łódzkich szkół zawodowych i z klasami mundurowymi (14 szkół w roku szkolnym 2015/2016), gimnazjalnych (14 szkół w roku szkolnym 2016/2017) i licealnych (14 szkół w roku szkolnym 2017/2018)
II. Organizatorzy projektu: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (WODN) w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych (MTN) w Łodzi i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka (PBW) w Łodzi oraz Zarząd Główny Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin (ZLPiIR) w Łodzi i Zarząd Stowarzyszenia Upamiętniania Armii „Łódź'' (SUA"Ł'') w Łodzi
III. Patronat honorowy nad projektem : Prezydent Miasta Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty
IV. Koordynatorzy projektu:
1. Zespół projektu łódzkiego:
• konsultant ds. historii regionalnej i edukacji dla bezpieczeństwa WODN w Łodzi – dr Tadeusz Z. Bogalecki
• kustosz MTN w Łodzi – mgr Anna Kulazińska
• nauczyciel bibliotekarz PBW w Łodzi – dr Elżbieta Grzelakowska
2. Zespoły szkolne:
• Koordynatorzy: nauczyciel historii, nauczyciel bibliotekarz i nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
• Liderzy: po 3 uczniów zainteresowanych historią Łodzi i wojskowości polskiej – z każdej klasy drugiej
V. Cele projektu:
- przygotowanie nauczycieli historii i bibliotekarzy szkolnych do prowadzenia zajęć
lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych z historii Łodzi w latach 1863-1956,
- przygotowanie nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa do popularyzowania strzelectwa sportowego, form zawodowej służby wojskowej, Narodowych Sił Rezerwowych i działalności organizacji paramilitarnych wspierających regionalny system obrony terytorialnej,
- przeprowadzenie atrakcyjnych przedsięwzięć w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży szkolnej, opartego na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski,
- popularyzacja powyższych – najciekawszych przedsięwzięć szkolnych
V. Planowane rezultaty projektu:
- społeczności 42 łódzkich szkół zawodowych, gimnazjalnych i licealnych będą znały i pielęgnowały łódzkie tradycje walk o niepodległość Polski,
- wzrost liczby uczniów szkół zawodowych, gimnazjalnych i licealnych prezentujących postawy patriotyczne,
- wzrost wiedzy uczniów szkół zawodowych, gimnazjalnych i licealnych w zakresie: historii Łodzi w latach 1863-1956, łódzkich tradycji walk o niepodległość Polski oraz podstaw regionalnego systemu obrony cywilnej i terytorialnej.
VI. Etapy realizacji projektu w pierwszym jego cyklu (w latach 2015-2016)
1. Spotkanie organizatorów i głównych koordynatorów projektu z dyrektorami lub pełnomocnikami dyrektorów oraz przedstawicielami nauczycieli (historii, edukacji dla bezpieczeństwa i bibliotekarzy) z łódzkich Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych zaproszonych do udziału w projekcie
- 9 czerwca 2015 r., godz. 15.00 – 16.30
- WODN w Łodzi, s. 302
2. Realizacja projektów szkolnych – przygotowanie i zrealizowanie, od 15 września 2015 r. do 21 czerwca 2016 r., następujących przedsięwzięć pozalekcyjnych i pozaszkolnych:
- Lekcje pamięci: w MTN w Łodzi (ul. Gdańska 13), Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej w Łodzi (ul. Wólczańska 202) i przy obiektach upamiętniających działalność niepodległościową w Łodzi w latach 1863-1956
- Wystawy opracowań oraz reprodukcji obrazów i grafik
- Konkursy plastyczne Łódzkie tradycje walk o niepodległość w latach 1863-1956
- Zajęcia biblioteczne i informacje o powyższych tradycjach na lekcjach z przedmiotu historia i społeczeństwo
- Informacje o regionalnym systemie obrony cywilnej i terytorialnej oraz działalności organizacji paramilitarnych w Łodzi - na lekcjach z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
3. Udział szkolnych koordynatorów i liderów projektu w międzyszkolnych przedsięwzięciach:
- Międzyszkolne przedsięwzięcia organizowane w ramach projektu edukacji patriotycznej „REGIONALNA EDUKACJA HISTORYCZNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNO-OBRONNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OPARTE NA ŁÓDZKICH TRADYCJACH WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI'', Rok szkolny 2015/2016 - załącznik nr 1
- Kurs liderów edukacji patriotycznej / Spotkania szkolnych koordynatorów projektu. Rok szkolny 2015/2016 - załącznik nr 2
4. Podsumowanie pierwszego cyklu projektu oraz wręczenie certyfikatów dla szkół i nagród dla najaktywniejszych szkolnych koordynatorów projektu
- 14 września 2016 r., godz. 15.00-15.50, WODN w Łodzi, sala 302
5. Inauguracja drugiego cyklu projektu
- 14 września 2016 r., godz. 16.00- 16.50, WODN w Łodzi, sala 302

Opracował:
Tadeusz Z. Bogalecki,
główny koordynator projektu
Łódź, 25.06. 2015 r.

Projekt do pobrania w pdf.

 


 MIĘDZYSZKOLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZOWANE PRZEZ WODN W ŁODZI W RAMACH PROJEKTU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ
REGIONALNA EDUKACJA HISTORYCZNA I WYCHOWANIE PATRIOTYCZNO-OBRONNE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ OPARTE NA ŁÓDZKICH TRADYCJACH WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI


 

KURS LIDERÓW EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ
Spotkania koordynatorów projektu edukacji patriotycznej Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski

Rozkład zajęć


 

3


 Formularz do pobrania - zgłoszenie do projektu


 

XI ZINTEGROWANE MIĘDZSZKOLNE WARSZTATY STRZELECKIE I ZAJĘCIA PATRIOTYCZNO-OBRONNE w 76. rocznicę walk Armii „Łódź"

Miejsce:
Strzelnica pneumatyczna Klubu Sportowego „Społem", Łódź, ul. Północna 36, Pomnik Chwały Żołnierzy Armii „Łódź" (przy zbiegu ulic Północnej i Sterlinga)
Termin:
22.09.2015 r., g. 900-1630

Szczegółowy plan


 

PODRÓŻ WOJSKOWO-HISTORYCZNA SZLAKIEM WALK II BATALIONU 1 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW POLSKICH I ŁODZKIEJ 10 DYWIZJI PIECHOTY ARMII „ŁÓDŹ" W REJONIE SIERADZA, WARTY, CHLEWA, JEZIORSKA I GLINNA

Termin:

 6 października 2015 r., godz. 800-1700.

Szczegóły podróży


,,Armia Łódź" - zdjęcia do pobrania

11.11.1918r. w Łodzi - skany do pobrania

22.09.2015 r. - XI Międzyszkolne Warsztaty Strzeleckie i Zajęcia Patriotyczno-Obronne w Łodzi przy ul. Północnej

06.10.2015 r. - III Międzyszkolna Podróż Wojskowo-Historyczna szlakiem walk II/1ppLP i 10DP Armii ,,Łódź"

LP w Łodzi i regionie - pliki do pobrania

Wojsko Polskie w Łodzi - pliki do pobrania

Pomnik Ofiar Komunizmu 28.01.2016 - pliki do pobrania

1863_JP-10.02.2016

Armia ,,Łódź" - 77 rocznica - pliki do pobrania

Lekcja przy Pomniku Katyńskim 7-04-2016 - pliki do pobrania

Rajd Bałuckim szlakiem - 31 maja 2016 r. - pliki do pobrania

Wycieczka trambusem 1905 - 18.06.2016 - pliki do pobrania