Akcje w naszej szkole

 • Autor: Anna Grochowska, Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi
  Artykuł oraz fotografie dotyczące akcji UNICEF w Szkole Podstawowej 65 w Łodzi. ZOBACZ data dodania 21.02.2012

e-Twinning

 • Autor: Alina Wujcik, koordynator projektów eTwinning w Przedszkolu Miejskim nr 40 w Łodzi 
  Projekty eTwinning rezalizowane przez przedszkole data dodania 28.07.2014
  • – opis zrealizowanych projektów na stronie przedszkola ZOBACZ
  • – "Od przedszkola do ... Europy" ZOBACZ publikację internetową lub plik PDFpdf
  • – "Co to jest eTwinning" – rozmowa pani Doroty Krawczyńskiej (redaktor gazetki PM 40) z panią Aliną Wujcik ZOBACZ
  •  – "Metoda projektu w PM 40" ZOBACZ

Uroczystości i imprezy

 • Autor: Agnieszka Kubś, nauczyciel historii, WOS-u, HiS-u Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
  Scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2020 r. ZOBACZ data dodania 22.10.2020
 • Autor: Agnieszka Kubś, nauczyciel historii, WOS-u, HiS-u Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
  Scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2019 r. ZOBACZ data dodania 21.04.2020
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespól Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Scenariusze zakończenia nauki w gimnazjum ZOBACZ, ZOBACZ.Data dodania 23.09.2013 
 • Autor: Joanna Wieczorek, Edyta Pawłowska, Barabara Zielonka  Zespól Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Scenariusz i prezentacja szkolnej imprezy z okazji Walentynek ZOBACZ (scenariusz), ZOBACZ (spakowany plik pokazu PowerPoint) Data dodania 29.01.2014
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespól Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Montażu słowno-muzyczny pn. "Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce" z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej ZOBACZ data dodania 10.03.2014
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespól Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Scenariusz montażu słowno-muzycznego pn. "Portret Matki Wyjątkowej" z okazji Dnia Matki ZOBACZ, prezentacja (PDF) ZOBACZ 28.05.2015
 • Autor: Joanna Witkowska-Muszyńska Gimnazjum nr 1 w Pabianicach
  scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego, ZOBACZ 6.10.2016 
 • Autor: Aleksandra Świderska, Katarzyna Wyrzykowska, Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu
  Scenariusz uroczystości z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pt.: „Polska moja Ojczyzna” w grupie dzieci 4-letnich (PDF) ZOBACZ data dodania 25.10.2018

Matematyka

 • Autor: Hanna Zbyszyńska Przybysz
  Artykuł: Rozwiązywanie zadań tekstowych z matematyki. Jedno zadanie - ile możliwości? data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
  Artykuł: Wielokąty foremne konstruowalne środkami klasycznymi. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
  Artykuł: Konstrukcje odcinkowe. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Hanna Zbyszyńska-Przybysz
  Konspekt lekcji o wielokątach foremnych do programu matematyki w gimnazjum EUREKA. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor:Hanna Zbyszyńska-Przybysz
  Konspekt lekcji: Wielokąty foremne z kartki papieru. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Aneta Rogalska
  Prezentacja w programie Power Point, która podsumowuje informacje o symetriach. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Aneta Rogalska
  Prezentacja w Power Point może służyć jako wprowadzenie do twierdzenia Pitagorasa lub twierdzenia Talesa. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Aneta Rogalska
  Prezentacja w programie Power Point podsumowujaca informacje o wielokątach foremnych. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Grażyna Szczęsna
  Praca jest propozycją do wykorzystania na lekcję podsumowującą o trójkątach. data dodania 29.03.09 ZOBACZ, data dodania 28.05.2015

Język polski

 • Autor: Anetta Polanin
  Propozycja lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum. Uczniowie, odwołując się do tekstu ballad, pracują w grupach. Jako dziennikarze, teoretycy literatury, przyrodoznawcy, filmowcy, etnografowie poznają założenia programowe polskiego romantyzmu oraz ukryte w balladach uniwersalne wartości i prawdy moralne. Przygotowują scenkę improwizowaną, redagują reportaż, opis krajobrazu, wykorzystują przygotowane materiały, reprodukcję obrazu, odgłosy natury nagrane na kasetę magnetofonową. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Katarzyna Szkalej
  Prezentacja w programie PowerPoint z zakresu języka polskiego przeznaczona dla uczniów wszystkich klas gimnazjum. Zawierająca informacje i ćwiczenia o częściach zdania oraz związkach składniowych. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Alina Wnuk
  Tekst przedstawia propozycję lekcji powtórzeniowej z języka polskiego w drugiej klasie liceum. data dodania 16.05.10 ZOBACZ
 • Autor: Alina Wnuk
  Organizacja lekcji powtórzeniowej z języka polskiego w trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego z zastosowaniem formy pracy zespołowej. Tekst omawia sposób organizacji lekcji powtórzeniowej z języka polskiego w trzeciej klasie liceum ogólnokształcącego. Przedstawia zastosowaną podczas zajęć formę pracy zespołowej. ZOBACZ
 • Autor: Alina Wnuk
  Artykuł pt. "Od herosa do pantoflarza - obraz mężczyzny w literaturze" ZOBACZ data dodania 07.03.2015
 • Autor: Bożena Boleska
  Prezentacja multimedialna wraz z przydatnymi linkami - język angielski. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Ewa Małecka
  Są to moje konspekty (scenariusze lekcji) do podręcznika der, die, das oraz test dla uczniów kl V wraz z konspektem do przeprowadzenie go na lekcji. data dodania 24.05.2009 ZOBACZ
 • Autor: Małgorzata Różańska
  Innowacja pedagogiczna "Wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych - Angielska plastyka lub plastyczny angielski" - klasy I-III . data dodania 30.01.2011ZOBACZ
 • Autor: Monika Mierczyńska
  Konspekt lekcji przygotowanej w oparciu o materiały BBC z kursu metodyczno-językowego w Londynie (z Comeniusa). Lekcja została przeprowadzona jako lekcja pokazowa w Społecznym Liceum T. O. Lykeion w Łodzi. data dodania 12.05.2012 
  KonspektZałącznik 1Załącznik 2 , linki do materiałów video: 
  http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/2009/03/090306_teacher_body_hair.shtml
  http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/2009/03/090306_teacher_body_leg.shtml
  http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/2009/03/090306_teacher_body_head.shtml
 • Autor: Karolina Karbownik
  Scenariusz j. angielskiego dla klasy II szkoły podsatwowej "Cyfry po angielsku" data dodania 05.10.2012 ZOBACZ
 • Autor: Karolina Karbownik
  Scenariusz z j. angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej "Kolory" data dodania 25.10.2012 ZOBACZ
 • Autor: Małgorzata Wiśniewska-Olejnik, nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
  W "PE" nr 3/4 2017 zamieściliśmy Jej artykuł pt. "Różne zastosowania wierszy edukacyjnych na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej". ZOBACZ "Rymowane epoki, czyli historia literatury w 10 epokach wierszem" Data dodania 30.01.2018

Język angielski

 • Autor: Małgorzata Bugajska, nauczyciel języka angielskiego w ZSP w Kleszczowie
  programy do zajęć dodatkowych (data dodania 05.09.2021): 
  - autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego doskonalący umiejętność komunikowania się SPEAK OUT – otwórz się!
  - projekt „Drama Classes – teatr po angielsku”
  Autorski program zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego przygotowujących do matury na poziomie rozszerzonym EXTENDED – matura rozszerzona!
 • Autor: Ewa Siedlarek, nauczyciel języka angielskiego i języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
  autorskie programamy do nauczania języka angielskiego zawodowego  dla zawodów technik mechatronik oraz technik automatyk data dodania 22.11.2010
 • Autor: Olga Karasińska, nauczycielka j. angielskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
  "Egzamin rozszerzony nie taki trudny" – autorski program zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ZOBACZ; data dodania 29.06.2020
 • Autor: dr Anna Pałczyńska, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
  "Przez teksty kultury do perfekcji gramatycznej, czyli bezbolesne przygotowanie do matury z języka angielskiego" – program nauczania dla zajęć dodatkowych. ZOBACZ data dodania 21.04.2020
 • Autor: Monika Sołtysiak Przedszkole Miejskie nr 10 w Łodzi
  Scenariusz zajęć modelowych z wykorzystaniem języka angielskiego w grupie dzieci 4-5 letnich "Zasady Pana Niedźwiedzia" ZOBACZ, data dodania 02.02.2016
  Scenariusz zajęć modelowych z wykorzystaniem języka angielskiego o tematyce jesiennej ZOBACZ, data dodania 02.02.201
 • Autor: Joanna Witkowska-Muszyńska Gimnazjum nr 1 w Pabianicach
  Scenariusz lekcji języka angielskiego "Porównywanie miejsc z zastosowaniem stopnia wyższego przymiotników" ZOBACZ, data dodania 03.11.2016

Historia | Wiedza o społeczeństwie

 • Autor: Agnieszka Kubś, nauczyciel historii, WOS-u, HiS-u Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
  • Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce ZOBACZ
  • Schemat scenariusza lekcji z wiedzy o społeczeństwie, poziom rozszerzony, szkoła ponadpodstawowa Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce ZOBACZ,
  • schemat scenariusza lekcji z historii, poziom podstawowy, rozszerzony, szkoła ponadpodstawowa Polski październik, ZOBACZ, data dodania 08.12.2020
 • Autor: Agnieszka Kubś, nauczyciel historii, WOS-u, HiS-u Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie
  Schemat scenariusza lekcji wiedzy o społeczeństwie, poziom rozszerzony, IV etap edukacyjny, szkoła ponadpodstawowa ZOBACZ, data dodania 31.10.2020
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Scenariusz lekcji historii dla I klasy gimnazjum "Monarchia Karola Wielkiego" ZOBACZ (PDF 1815 KB) data dodania 3.09.2013
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Scenariusz lekcji historii (w integracji z wiedzą z zakresu języka polskiego i muzyki) w klasie II gimnazjum "Fryderyk Chopin – „Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel” (Cyprian Kamil Norwid) ZOBACZ (PDF  495 KB) data dodania 4.09.2013
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Zadania do egzaminu gimnazjalnego Egipt (PDF 564 KB), Grecja (PDF 1344 KB) , Rzym (PDF 598 KB) data dodania 4.09.2013
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Propozycja konkursu, który zawiera treści patriotyczno-historyczne pn. "Wolna i zniewolona, w marzeniach i w rzeczywistości, ale zawsze Polska" ZOBACZ data dodania 23.09.2013
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Scenariusz lekcji koleżeńskiej z historii najnowszej w ramach współpracy z IPN dla klasy III Gimnazjum ZOBACZ data dodania 17.10.2013
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  scenariusz montażu słowno-muzycznego z okazji 11 listopada pn. "Polsko, Ty zawsze wiernych miałaś synów!..." ZOBACZ data dodania 31.10.2013
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  scenariusz lekcji interdyscyplinarnej: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum do realizacji na zajęciach kola historycznego "A historia wciąż milczy o Tobie"- 70 lat po zbrodni wołyńskiej" ZOBACZ data dodania 07.01.2014
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Program autorski szkolnego koła historycznego ZOBACZ data dodania 7.04.2014
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Scenariusz z wiedzy o społeczeństwie/edukacji europejskiej dla klasy I a gimnazjum w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Niechcicach w dniu 15.12.2009 r. (dotyczący uwolnienia więźnia sumienia  za pomocą międzynarodowej organizacji pozarządowej Amnesty International) ZOBACZ scenariusz, ZOBACZ załączniki (RAR) data dodania 03.04.2014
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  – zadania z historii Polski: Jadwiga i JagiellonowieZOBACZ data dodania 08.06.2014
  – zadania wiedzy o społeczeństwie/edukacji europejskiej ZOBACZ (cz.1) ZOBACZ (cz.2) - data dodania 08.06.2014
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Prezentacje PowerPoint "Najsłynniejsze święte księgi świata- Księga Hioba". Prezentacja przygotowana do realizacji zajęć koła historycznego. ZOBACZ (RAR 4,9 MB), ZOBACZ (PDF 1,69 MB)
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  scenariusz lekcji historii/koła historycznego "Historia piotrkowskiego getta". ZOBACZ (PDF 1,7 MB) data dodania 03.08.2015
 • Autor: Joanna Wieczorek, Irena Zielińska, Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Projekt pn. "W hołdzie Szarym Szeregom” zawiera: 
  - Scenariusz spektaklu słowno-muzycznego pt. "Pięknie umierać i pięknie żyć”  w tym wywiad z panem profesorem Robertem Glińskim, reżyserem filmu: ,,Kamienie na szaniec".  ZOBACZ
  - Słownik terminów związanych z Szarymi Szeregami ZOBACZ
  - Prezentację multimedialną z wycieczki do Warszawy: "Śladami Szarych Szeregów" ZOBACZ Data dodania 20.05.2016

Chemia

 • Autor: Justyna Nowak
  Scenariusz lekcji chemii w liceum. data dodania 29.03.09 ZOBACZ

Biologia Przyroda

 • Autor: Agnieszka Pająk nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi
  scenariusz zajęć koła przyrodniczego "Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin z wykorzystaniem programu multimedialnego "Flora Ojczysta" - lekcja modelowa w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi. data dodania 24.05.09 ZOBACZ
 • Autor: Agnieszka Pająk nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi
  Materiały pomocnicze dla nauczycieli na temat programu multimedialnego "Flora Ojczysta". data dodania 24.05.09 ZOBACZ
 • Autor: Agnieszka Pająk nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi
  • Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV z wykorzystaniem tablicy interaktywnej "Czytamy mapę topograficzną". data dodania 22.05.13 ZOBACZ
  • Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV "Uczymy się czytać plan miasta". data dodania 22.05.13 ZOBACZ
  • Scenariusz zajęć z edukacji ekologicznej przeprowadzonych na zajęciach szkolnego koła LOP "Dlaczego warto segregować śmieci?" data dodania 22.05.13 ZOBACZ
  • Scenariusz lekcji przyrody w klasie V "Poznajemy cechy oddziaływania magnetycznego". data dodania 22.05.13. ZOBACZ
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach i Maciej Wieczorek Technikum Leśne w Bujnach 
  Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV "Las – najwspanialszy dar natury” – lekcja powtórzeniowa ZOBACZ. data dodania o7.05.2014
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach i Maciej Wieczorek Technikum Leśne w Bujnach
  Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV "Woda - niezwykła ciecz" ZOBACZ. data dodania 12.05.2014
 • Autor: Joanna Wieczorek Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim
  Scenariusz lekcji  biologii "Budowa i funkcje kwasów nukleinowych". ZOBACZ data dodania 01.09.2017

Muzyka

 • Autor: Tomasz Krupa nauczyciel muzyki w ZSS nr 4 w Łodzi
  artykuł "O muzyce… o zajęciach muzycznych… o muzykoterapii?" opisujący doświadczenia autora w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych ZOBACZ data dodania 26.02.2015

Godzina wychowawcza

 • Autor: Agnieszka Pająk nauczycielka przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi
  scenariusz godziny wychowawczej dla klasy VI "Uczymy się korzystać z różnych źródeł informacji". data dodania 22.05.13. ZOBACZ  

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 • Autor: Adrian Bugajak, nauczyciel gr. Żabki, Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi, data dodania 14.01.2021
  → Prezentacja PowerPoint „To poważna sprawa żebyśmy znali nasze prawa” – rodzinna familiada data dodania 14.01.2021
  Konkurs dla rodziców i dzieci przedszkola miejskiego nr 174 w Łodzi o tym samym tytule PDF (67 KB) data dodania 14.01.2021
  → Quiz o prawach dziecka wykonany w Quizizz
 • Autor: Adrian Bugajak, nauczyciel gr. Żabki, Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi
  Prezentacja PowerPoint Cudowna jest nasza Polska cała. Prezentacja zawiera linki do filmów i interaktywnych ćwiczeń wykonanych w aplikacjach: Genially, Wordwall, eduzabawy, matzoo. data dodania 09.12.2020
 • Autor: Małgorzata Sikora, Przedszkole Miejskie nr 175 w Łodzi
  Artykuł podejmujący tematykę roli zabawy w życiu dziecka. ZOBACZ data dodania 18.01.2012
 • Autor: Joanna Józefowicz i Beata Nowaczyńską SP 37 w Łodzi
  Scenariusz warsztatów Wyruszamy w podróż palcem po mapie - poznajemy stolice Polski przeprowadzonych 16 września 2010 r. w WODN w Łodzi ZOBACZ SCENARIUSZ ZOBACZ ZAŁĄCZNIKI 1-7  ZAŁĄCZNIKI 8-15 data dodania 17.09.2010 r.
 • Autor: Zofia Teresa Dąbrowska
  Scenariusz zajęć dydaktycznych dla kl. II (integracja treści kształcenia) TEMAT: Czy wełna, futro i puch grzeją? ZOBACZ
 • Autor: Anetta Prochno
  Scenariusz zajęć zintegrowanych przeprowadzonych przez Anettę Prochno w klasie II Szkoły Podstawowej nr 14 we Włocławku. Blok tematyczny: Odkrywamy uroki zimy. Temat dnia: Śnieg. ZOBACZ
 • Autor: Ewa Osówniak 
  Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I; Blok tematyczny: Z kart naszej historii. Temat dnia: W dawnej stolicy. Opracowała: ZOBACZ
 • Autor: Bożena Kobierzycka
  Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I; Blok tematyczny: Woda – skarb bezcenny Temat dnia: Badamy co pływa, a co tonie. ZOBACZ
 • Autor: Renata Marcinkowska
  Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie IIII; Blok tematyczny: Daj szansę swojej wyobraźni Temat dnia: Czy jesteśmy sami w kosmosie? ZOBACZ
 • Autor: Grażyna Borowska
  Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III; Blok tematyczny: Dbamy o własne zdrowie Temat dnia: Jak dbać o czystość ciała i estetyczny wygląd? ZOBACZ
 • Autor: Wanda Fibakiewicz
  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy trzeciej. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Iwona Michałowska, Jolanta Patykowska
  Scenariusz zajęć polonistyczno-biologicznych z elementami edukacji regionalnej dla klasy III gimnazjum. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Monika Witczak
  Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III pt."Kosmos". data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Beata Bielińska
  Jest to prezentacja przygotowana w programie PowerPoint dla uczniów kl.III, ale może być wykorzystana także w pozostałych klasach szkoły podstawowej. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Agata Sidor
  Scenariusz zajęć "Znaczenie książek w życiu człowieka". data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Magdalena Frątczak, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
  - Konspekt zajęć "Bałwankowe przeliczanki" ZOBACZ
  - Konspekt zajęć "Pisanki, kraszanki" - Dziecięce umiejętności w zakresie przygotowania do nauki matematyki dzieci 6-letnich. ZOBACZ
  - Plan koła sportowego dla sześciolatków ZOBACZ dodania 07.03.2015
 • Autor: Magdalena Frątczak i Małgorzata Kopacka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
  prezentacja w PowerPoint pt Wymagania stawiane dzieciom przed rozpoczęciem nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej wynikające z podstawy programowejmowej wychowania przedszkolnego ZOBACZ Data dodania 07.03.2015
 • Autor: Joanna Kutera, Przedszkole Miejskie nr 66, Łódź
  Praca "Zajęcia i zabawy plastyczne oraz pozaplastyczne - wspierające i rozwijające inwencję twórczą, kształtujące wrażliwoć plastyczną" zawiera wykaz zabaw (z opisem), do wykorzystania z dziećmi w wieku przedszkolnym ZOBACZ Data dodania 23.03.2016
 • Autor: Renata Kanwiszer, Szkoła Podstawowa nr 182 w Łodzi
  Konspekt zajęć plastycznych dla uczniów klasy 3 szkoły podstawowej, ZOBACZ, data dodania 02.05.2016
  Autor: Aleksandra Świderska, Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu
  Scenariusz zajęć edukacyjnych "Bezpieczny Internet" z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego dla dzieci 6-letnich. Projekt "Owce w sieci" z inicjatywy Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 ZOBACZ, scenariusz zajęć otwartych dla rodziców w grupie 3-latków przeprowadzony w dniu 25 listopada 2013 r. "Dzień Pluszowego Misia" ZOBACZ, data dodania 24.10.2018
 • Autor: Aleksandra ŚwiderskaKatarzyna Wyrzykowska, Miejskie Przedszkole nr 2 w Zgierzu
  Scenariusz uroczystości z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości pt.: „Polska moja Ojczyzna” w grupie dzieci 4-letnich (PDF) ZOBACZ data dodania 25.10.2018
 • Autor: Joanna Pacześ-Andrzejewska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Pabianicach
  Scenariusz zajęć z edukacji polonistycznej w klasie III Pozdrowienia z „Zielonej szkoły”. Pisanie pozdrowień i adresowanie kopert ZOBACZ, data dodania 11.05.2019
  Bajka matematycznaZOBACZ, data dodania 11.05.2019
 • Autor: Kamila Marciniak,nauczycielka MP nr 12 w Zgierzu
  Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli w celu zainspirowania i zachęcenia ich do wdrażania wychowania w dwujęzyczności w codziennej pracy nauczycielaZOBACZ data dodania 26.06.2019

Komputer w nauczaniu

 • Autor: Krzysztof Łuczak, nauczyciel matematyki i i informatyki w szkole podstawowej w Ożarowie (woj.łódzkie)
  Realizuje 2 rok innowację pedagogiczną prowadząc zajęcia dodatkowe z programowania. Opracował prezentację instruktażową promującą prowadzenie takich zajęć. Może być ona również wykorzystana na szkoleniowej radzie pedagogicznej. ZOBACZ, data dodania 15.11.2017
 • Autor: Krzysztof Kruszyński
  Autorskie programy komputerowe wspomagające nauczanie podstaw informatyki: 1. Wisielec 1.1 (gra edukacyjna) [642 KB] Do odgadnięcia są pojęcia z podstaw informatyki. Program wystarczy rozpakować do dowolnego folderu. 2. klikTEST 2.0.2 - [875 KB] Program edukacyjny testujący wiedzę z podstaw informatyki i sam wystawiający ocenę uczniowi, którą można wpisać do dziennika! Program zawiera 10 testów wyboru pogrupowanych tematycznie. Wersja instalacyjna utworzy folder, skróty i deinstalatora programu. Pierwsze uruchomienie wymaga bezpłatnej rejestracji u autora. Programy można również pobrać ze strony Szkoły Podstawowej nr 81 w Łodzi http://www.sp81.edu.lodz.pl/download/download.html 
  Programy są wolne od wirusów darmowe i spakowane do 1 pliku .zip Pozdrawiam data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Katarzyna Komodzińska
  Proponuję konspekt z zakresu tworzenia prezentacji w Power Point, praca zawiera 4 konspekty lekcji informatyki z załącznikami, które są pomocą dla ucznia. Korzystając z mojego konspektu można w sposób szybki i łatwy oraz przyjemny nauczyć tworzenia prezentacji w Power Point. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Renata Nowak
  Proponuję zajęcia grupowe, przeprowadzone metodą aktywizującą znaną pod nazwą puzzli. Na potrzeby zajęć opracowałam program komputerowy /w załączeniu/. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Aneta Palmowska-Surma
  Zapoznanie z metodami interaktywnymi pracy na zajęciach z języka obcego w oparciu o wykorzystanie programu Hot Potatoes. Uczenie się słownictwa przy użyciu ćwiczeń wykonywanych przez nauczyciela lub uczniów w tym programie, który jest dostępny dla każdego. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 •  Autor: Radosław Mysior
  Agresja elektroniczna – wirtualny świat niedocenionych zagrożeń. Artykuł jest wprowadzeniem w problematykę agresji elektronicznej. Przedstawia jej typologię oraz analizę materiałów filmowych ukazujących agresję elektroniczną wobec pokrzywdzonychdata dodania 14.10.11 ZOBACZ
 • Autor: Rafał Kadziak
  "Komputerowy pomocnik wychowawcy" program w Excel z zastosowaniem makr do stasystyki w dzienniku lekcyjnymhas?o kpw ZOBACZ
 • Autor: Marcin Misztal
  Konspekty zajęć dla szkoły podstawowej wprowadzających w świat komputerów Co wiemy o komputerach, Zalety wykorzystywania komputerów w ich życiu, Jaka jest największa wada komputera?, Dziecko - ofiara nadużycia w sieci i co wtedy? data dodania 14.01.2013

Prezentacje MS Power Point

 • Autor: G. Borowska "Rośliny i zwierzęta" ZOBACZ
 • Autor: Ewa Buklis "Łódź - moje miasto" ZOBACZ
 • Autor: Jolanta Bródka "Wielokąty" ZOBACZ
 • Autor: W. Kaczmarek "Warszawa" ZOBACZ
 • Autor: Dorota Zielińska-Chachuła Prezentacja "Części mowy" jest przeznaczona dla dzieci słabo słyszących. data dodania 29.03.09 ZOBACZ

Biblioteka

 • Autor: Tomasz Pietras
  Krótka instrukcja obsługi dla ew. użytkowników bazy danych Biblioteka Szkolna. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Tomasz Pietras
  Darmowa (pod warunkiem wykupienia przez szkołę licencji na program Microsoft Access) baza danych służąca do katalogowania księgozbioru i bieżącej ewidencji wypożyczeń oraz sporządzania miesięcznych statystyk czytelniczych w bibliotece szkolnej. Dostępna też na stronie internetowej autora: http://republika.pl/tomekpietras/ Ps. Jest to wersja znacznie poprawiona w stosunku do poprzedniej oznaczonej numerem 1.0. data dodania 29.03.09ZOBACZ
 • Autor: Alina Wnuk
  Przypomnienie przepięknych powieści młodzieżowych autorek z przełomu lat 60. i 70. Zachęta do czytania. Propozycja dla bibliotek szkolnych. data dodania 22.03.10 ZOBACZ
 • Autor: Alina Wnuk
  Bogactwo świata przedstawionego w literaturze fantasy i science – fiction na przykładzie wybranych utworów. Celem tego artykułu jest przybliżenie polonistom, uczącym w szkołach podstawowych i gimnazjach, literatury fantastycznej, by ułatwić im wybór lektury o tej tematyce. data dodania 17.04.10 ZOBACZ
 • Autor: Anna Peterman, nauczyciel-bibliotekarz w ZSS nr 9 w Łodzi
  scenariusz zajęć bibliotecznych dla klas I-III Zabawy inspirowane wierszami Tuwima. data dodania 16.01.2014 ZOBACZ
 • Autor: Barbara Langner, nauczyciel-bibliotekarz, Publiczne Gimnazjum nr 30 im. Adama Mickiewicza w Łodzi
  scenariusz inscenizacji Z Janem Sztaudyngerem na ulicach ŁodziZOBACZ data dodania 23.06.2014
 • Autor: Barbara Langner (n-l bibliotekarz) w Publicznym Gimnazjum nr 30 w Łodzi 
  projekt edukacyjny "Po drodze z Sienkiewiczem" zrealizowany w okresie wrzesień – grudzień 2016 r. data dodania 09.01.2017 ZOBACZ
 • Autor: Magdalena Bienias, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 81 w Łodzi
  Scenariusz zajęć czytelniczych dla klas I - III "Czy książka o superdziadku mogłaby nas zainteresować? - poszukujemy pomysłów na drugą część zbioru opowiadań Ireny Landau" ZOBACZ Data dodania 29.01.2019

Świetlica

 • Autor: Aleksandra Łysień
  Dzienny rozkład zajęć świetlicowych - materiały wypracowane na kursie ZOBACZ
 • Autor: Aleksandra Łysień
  Scenariusz zajęć świetlicowych dla klasy II "Ekologiczne zabawy na cztery pory roku". data dodania 30.04.2009 ZOBACZ
 • Autor: Aleksandra Łysień
  Scenariusz zajęć świetlicowych dla uczniów klasy III "Świat przyjazny dziecku" opracowany przez nauczycielkę świetlicy SP 137 w Łodzi. data dodania 30.04.2009 
 • Autor: Aleksandra Łysień
  Scenariusz zajęć przeprowadzonych w w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi "Wiosenne inspiracje". data dodania 30.04.2009 ZOBACZ
 • Autor: praca zbiorowa: Kasia Sekieta, Ula Kruś, Antonina Knopik, Basia Sojka, Ania Majczak, Dorota Paska, Edyta Graczyk – Dalecka, Viola Majchrzak
  Rozkład zajęć na świetlicy szkolnej. Materiał wypracowany na kursie - praca zbiorowa: . data dodania 30.04.2009 ZOBACZ
 • Autor: Katarzyna Macutkiewicz, Katarzyna Gostyńska
  Scenariusz zajęć świetlicowych "Skarby przyjaźni" opracowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi. data dodania 30.04.2009 ZOBACZ
 • Autor: Katarzyna Macutkiewicz, Katarzyna Gostyńska
  Scenariusz z załącznikiem zajęć świetlicowych "Wyprawa do Krainy za Wielką Górę i spotkanie z Mikołajem" opracowany przez nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 111 w Łodzi. data dodania 24.02.2010 ZOBACZ  ZOBACZ
 • Autor: JolantaPędziwiatr
  Scenariusz zajęć przeprowadzonych w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi "Zabawy z chustą animacyjną". data dodania 30.04.2009 ZOBACZ
 • Autor: Jolanta Pędziwiatr
  Scenariusz zajęć przeprowadzonych w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 137 w Łodzi „W Krainie Jesieni” data dodania 30.04.2009 ZOBACZ
 • Autor: Paulina Dębiec
  Scenariusz zajęć przeprowadzonych w świetlicy w Zespole Szkół w Niewiadowie "Być optymistą – cóż to znaczy?". data dodania 30.04.2009 ZOBACZ
 • Autor: Teresa Okraska 
  Scenariusz zajęć świetlicowych "Prawa dziecka"ZOBACZ data dodania 27.10.2011
 • Autorzy: M. Beksa, M. Brzezińska, S. Kriegier, M. Osińska. Ł. Zbrojewski
  WebQuest "Boże Narodzenie w Polsce" data dodania 8.12.2011 ZOBACZ
 • Autor: Piotr Tkacz
  scenariusze dla szkoły podstawowej do wykorzystania w świetlicy lub na godzinie wychowawczej opracowane przez absolwenta resocjalizacji z profilaktyką uzależnień: "Co to jest agresja", "Ofiara-oprawca - co oni czują?", "Jak radzić sobie z agresją" data dodania 02.01.2013
 • Autor: Karolina Karbownik
  Konspekt zajęć godziny wychowawczej lub zajęć świetlicowych w szkole podstawowej Niepełnosprawny - znaczy inny? data dodania 14.01.2013
 • Autor: Magdalena Frątczak, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 w Bełchatowie
  Scenariusz zajęć świetlicowych o profilu wychowawczym „Konflikty i sposoby ich rozwiązywania” ZOBACZ data dodania 07.03.2015

Sport

 • Autor: Andrzej Karbowski
  Elementy treningu strzeleckiego z broni pneumatycznej na podstawie którego szkolona jest młodzież biorąca udział w zawodach strzeleckich Ligi Szkolnej LOK zrzeszona w Klubie Strzeleckim przy Gimnazjum nr 2 w Kutnie. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Grzegorz Wiktorski
  Praca zawiera informacje na temat warunków przeprowadzania zajęć ze strzelectwa sportowego w szkołach ponadgimnazjalnych oraz plan zajęć i organizację strzelań - zasady bezpiesczeństwa. data dodania 29.03.09 ZOBACZ

Działania edytorskie w szkole

 • Autor: Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Spółki Oświatowej „Scholasticus” w Łodzi
  Wydajemy kalendarz ZOBACZ
 • Autor: SP nr 143 w Łodzi
  Edytorskie poczynania uczniów. Twórczość i przedsiębiorczość wydawnicza w szkole podstawowej. data dodania 29.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Agnieszka Chrzanowska
  Artykuł mówiący o znaczeniu w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie takiej formy, jaką jest tworzenie gazety szkolnej. Działanie uczniów na niwie reporterskiej ma znaczenie również terapeutyczne. Zakończenie stanowi przykład jednego z drukowanych numerów "Świetlika". data dodania 29.03.09 ZOBACZ

Psychologia Pedagogika

 • Autor: Monika Łukasiewicz, nauczycielka wychowania przedszkolnego, Przedszkole Miejskie nr 66 Łódź
  artykuł Propozycje ćwiczeń i zabaw usprawniających integrację sensoryczną dziecka ZOBACZ data dodania 17.01.2020
 • Autor: Tomasz Krupa, nauczyciel muzyki w ZSS Nr 2 Łódź
  Artykuł O muzyce, o zajęciach muzycznych, o kreatywności, o rewalidacji przez muzykę? Moje doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Data dodania 01.04.2019  POBIERZ
 • Autor: Patryk Lisikiewicz, psycholog w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Zatorze
  Co zagraża naszej młodzieży: 
  1. Cechy nastolatka zagrożonego próbą samobójczą
  2. Psychologiczne podłoże agresji wśród młodzieży
  3. Psychologiczne cechy uzależnienia od komputera i jak sobie z nim radzić
  Zachęcamy zainteresowanych tematyką do przeczytania kolejnych artykułów Autora, które ukażą się w "Przeglądzie Edukacyjnym" nr 2/2018. Data dodania 22.03.2018
 • Autor: Magdalena Kołodziejska, doktorantka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
  Recenzja książki: Ewa Bochno, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański (red.), Codzienność szkoły.Uczeń. data dodania 12.06.2015 ZOBACZ
 • Autor: Marcin Misztal
  Niepowodzenia szkolne – współczesny problem oświaty? data dodania 01.09.2012 ZOBACZ
 • Autor: Tomasz Krupa nauczyciel muzyki w ZSS nr 4 w Łodzi
  artykuł "Subkultury młodzieżowe" data dodania 26.02.2015 ZOBACZ
 • Autor: Barbara Piątkowska
  Jestem psychologiem w Specjalistycznej Poradni Wspierania Rozwoju i Terapii. Od wielu lat nauczyciele zapraszają mnie do swoich klas z prośbą o przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych. Często mają trudności z określeniem tematu spotkania. Rozumiem, że nie zawsze chodzi tylko o integrację czy rozwiązanie konfliktu. Domyślam się, że chcą, aby dzieci poznały inne formy pracy, zaistniały w nieco innych wzajemnych relacjach. Chciałabym zachęcić osoby, które poszukują inspiracji do swoich działań pedagogicznych, aby poszły DROGĄ PEŁNĄ NIESPODZIANEK. Tam naprawdę za każdym zakrętem można znaleźć skarb. Z taką właśnie nadzieją zjawiłam się kiedyś w klasie III. Dzieci mnie nie zawiodły. Tematy kolejnych spotkań pojawiły się z łatwością. Było ich zresztą dużo więcej niż potrzebowałam - do wyboru do koloru! Oto wybrańcy: PRZYJAŹŃ, PRZYGODA, ŚWIĘTA (Boże Narodzenie), PECH, FORTUNA, KONFLIKT, PŁEĆ PRZECIWSTAWNA, MIŁOŚĆ
  Scenariusze te można realizować w klasach III - VI
 • Scenariusz otwierający: DROGA PEŁNA NIESPODZIANEK ZOBACZ
 • Scenariusz drugi: ŚWIĘTA ZOBACZ
 • Scenariusz trzeci: PRZYJAŹŃ ZOBACZ
 • Scenariusz czwarty: PRZYGODA ZOBACZ
 • Scenariusz piąty: PECH ZOBACZ
 • Scenariusz szósty: FORTUNA ZOBACZ
 • Scenariusz siódmy: MIŁOŚĆ ZOBACZ
 • wskazówki do pracy z dzieckiem w domu w zakresie usprawniania umiejętności czytania i pisania ZOBACZ

Materiały wypracowane przez uczestników warsztatów Wyznaczanie granic, stanowienie norm w relacjach dorosły - dziecko

 • O czym powinni pamiętać rodzice wyznaczając granice, normy, reguły, ucząc dziecko odpowiedzialności? ZOBACZ
 • Scenariusz warsztatu z rodzicami: BRAK GRANIC A GOTOWOŚĆ DZIECI DO SIĘGANIA PO NARKOTYKI ZOBACZ
 • Scenariusz warsztatu z rodzicami: JAK POMÓC DZIECKU W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH? ZOBACZ

Materiały opracowane przez uczestników kursu Co możemy zrobić razem? Współpraca z rodzicami w profilaktyce i wychowaniu 

 • Autor: Marzena Jakubowska
  Zapobieganie trudnościom i niepowodzeniom szkolnym dzieci. ZOBACZ
 • Autor: Joanna Grzanka i Monika Łuczyńska
  Już wkrótce moje dziecko będzie gimnazjalistą. Czego się obawia? Co mu zagraża? ZOBACZ
 • Autor: Aneta Góralska-Andrzejczak
  Organizacja czasu wolnego dziecka ZOBACZ
 • Autor: Katarzyna Cnotalska
  Czy mogę lepiej poznać swoje szesnastoletnie dziecko? ZOBACZ
 • Autor: Kinga Kołacka
  Jak pomóc naszym dzieciom w nauce? ZOBACZ
 • Autor: Małgorzata Jankowska
  Jak pomóc 6-latkowi w drodze do szkoły - gotowość szkolna. ZOBACZ
 • Autor: Aneta Mirowski
  Przyczyny i sposoby zapobiegania agresji ZOBACZ

Logopedia

 • Autor: Joanna Sokalska
  scenariusz zajęć logopedycznych. data dodania: 26.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Joanna Sokalska
  gra logopedyczna - pokaz programu PowerPoint. data dodania: 26.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Joanna Sokalska
  test dla przedszkolaków z grupy 0 po pierwszym półroczu. data dodania: 26.03.09 ZOBACZ
 • Autor: Ewa Kokot, nauczycielka muzyki, oligofrenopedagog, logopeda w ZSS im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim
  Artykuł"Logopedia – wczesne wspieranie rozwoju. Moje doświadczenia w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych"data dodania 16.05.2016 ZOBACZ
 • Autor: Ewa Kokot, nauczycielka muzyki, oligofrenopedagog, logopeda w ZSS im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim
  Prezentacja "Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim - symptomatologia" data dodania 16.06.2016 ZOBACZ

Programy edukacyjne

 • Autor: Ilona Grzegorczyk, wychowawca Filii Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Zbocze 2a
  Cele ogólne programu i scenariusze zajęć przeprowadzonych w ww. placówce w ramach realizacji programu "Moja Rodzina" data dodania 28.05.12 ZOBACZ celeZOBACZ scenariusze
 • Autor: Joanna Ledzion
  Program zapobiegania HIV/ AIDS data dodania 15.06.10 (materiał skrócony ze względów technicznych) ZOBACZ
 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Scenariusz spektaklu edukacyjno-profilaktycznego pn. "Na ziemi, którą ja i ty też Zamieniliśmy w morze łez"  pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Wyróżniony w IV  Ogólnopolskim Konkursie Dramaturgicznym ,,Uczymy się PaTrzeć" jako scenariusz rekomendowany przez ogólnopolski program Komendy Głównej Policji ,,Profilaktyka a Ty". Tematyka poświęcona problemowi wykluczenia ZOBACZ Data dodania 20.01.2015

Edukacja regionalna

 • Autor: Agnieszka Chrzanowska
  Scenariusz przedstawia zajęcia, które można realizować z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. Podczas wspólnej pracy dzieci zdobywają wiedzę o regionach kraju, ich charakterze, języku gwarowym. Zabawa w tłumaczy uwrażliwia na piękno języka gwarowego. Podtekstem zajęć staje się wskazanie, że żaden z rejonów Polski nie jest gorszy, a regionalizmy, gwary wzbogacają naszą mowę. data dodania 29.03.09 ZOBACZ

 • Autor: Joanna Wieczorek Zespół Szkolno-Gimnazjalny im. M. Konopnickiej w Niechcicach
  Program edukacji regionalnej dla gimnazjum pn. „Cmentarze, pomniki wiele mówią o przeszłości” ZOBACZ data dodania 7.04.2014

Przedmioty zawodowe

 • Autor: Elżbieta Węgrzyn
  scenariusz lekcji z pracowni elektrycznej "Badanie dwójników RLC, RC". data dodania 22.05.09 ZOBACZ
 • Autor: Elżbieta Węgrzyn
  test sprawdzający z przyrządów pomiarowych. data dodania 22.05.09 ZOBACZ
 • Autor: Elżbieta Węgrzyn
  Scenariusz zajęć modułowych elektrotechnika, elektronika i automatyka "Podstawowe układy prostownicze i filtry wygładzające". data dodania 22.05.09 ZOBACZ