e-learning

Zapraszamy na szkolenia realizowane:
– w trybie na odległość – spotykamy się tylko w Sieci, na platformie Moodle
– z elementami tej formy, czyli część zajęć kursu realizowana jest stacjonarnie a część z wykorzystaniem platformy Moodle.

Oprogramowanie potrzebne uczestnikom kursów jest typowe i przeważnie standardowo zainstalowane na komputerze. Ta forma szkolenia wymaga jedynie dostępu do Internetu (w domu, szkole) oraz posiadania konta poczty elektronicznej.

Sposób zgłaszania się na formy e-learningowe jest taki sam jak na formy stacjonarne:

  1. przesyłamy zgłoszenie uczestnictwa z wybranej formie (poprzez stronę internetową, mailem, pocztą, faxem, osobiście), istotne aby w zgłoszeniu zawarty był czytelny adres mailowy.
  2. odpowiednio wcześniej, przed terminem rozpoczęcia zajęć otrzymujecie państwo informację o dacie rozpoczęcia kursu, sposobie pracy, płatności. Informacja zawiera również prośbę o potwierdzenie uczestnictwa lub powiadomienie o rezygnacji.
  3. jeśli państwo potwierdzicie chęć uczestnictwa i spełnicie wskazane w informacji warunki (na przykład dokonanie wpłaty) drogą mailową przesyłany jest login i hasło umożliwiające dostęp do kursu na platformie Moodle.

Wszystkich zainteresowanych kształceniem w trybie e-learning zapraszamy na naszą nową stronę platformy Moodle www.ewodn.pl

nowe Moodle