DOSKONALENIE

 
LITERATURA

MATERIAŁY DLA DYREKTORÓW,
NAUCZYCIELI I RODZICÓW

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

Kursy doskonalące:

 

Warsztaty:

 

Rady pedagogiczne