DOSKONALENIE

 
LITERATURA

MATERIAŁY DLA DYREKTORÓW,
NAUCZYCIELI I RODZICÓW


Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Kursy doskonalące:

nr 48 Akademia Młodego Nauczyciela

nr 49 Sojusznicy czy wrogowie - efektywna współpraca nauczyciela z rodzicami

nr 51 Metoda projektu w edukacji elementarnej

nr 52 Indywidualizowanie pracy z dzieckiem w procesie edukacyjnym i wychowawczym

nr 53 Nasz Elementarz – pracujemy kreatywnie z nowym podręcznikiem w klasie pierwszej

nr 54 Sześciolatek w szkole - zabawa jako podstawowa forma uczenia się

nr 55 Nauka przez zabawę - rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym

nr 56 Praca z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe w młodszym wieku szkolnym

nr 57 Wspieranie rozwoju zdolności i kreatywności dzieci w młodszym wieku szkolnym

nr 58 Indywidualizacja pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami uwagi

nr 59 Propozycje gier, zabaw i technik dramowych wspierających rozwój emocjonalny dziecka oraz sprzyjających rozumieniu siebie i innych

nr 61 Gry i zabawy w edukacji przyrodniczej i ekologicznej

nr 62 Etyka nie tylko dla smyka

nr 63 Rytmika w przedszkolu – aktywność muzyczno-ruchowa dzieci

nr 168 Współczesne trendy w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

nr 210 Warsztat pracy nauczyciela świetlicy szkolnej

nr 215 Praca z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole i przedszkolu

Warsztaty:

nr 64 Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty

nr 66 Gry i zabawy rozwijające słuch fonematyczny dzieci w edukacji elementarnej

nr 67 Zabawy logopedyczne dla przedszkolaków

nr 69 „Uczymy myślenia” - zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi

nr 70 W krainie literek - wspomaganie dzieci w pisaniu

nr 72 Jak pomóc dzieciom w nauce czytania?

nr 73 Jak wspierać dzieci w nauce ortografiii

nr 74 Zabawa z nauką o języku w edukacji wczesnoszkolnej

nr 75 Jak uczyć redagowania krótkich i dłuższych wypowiedzi pisemnych w edukacji wczesnoszkolnej?

nr 76 Emocjonalne ABC sześciolatka

nr 77 Dziecko w świecie wartości - wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci

nr 84 W świecie zagadek - rozrywki umysłowe w edukacji wczesnoszkolnej

nr 85 Poznajemy matematykę z kształtami Numicon - propozycje ćwiczeń i zabaw

nr 87 Muzyczne inspiracje - inscenizacje muzyczno-ruchowe

nr 88 Muzyka i ruch - zabawy i tańce z rekwizytami

nr 89 Bawię się wesoło - zabawy muzyczno-ruchowe

nr 90 Cuda z papieru - wykorzystanie technik papieroplastyki w edukacji elementarnej - część I

nr 91 Cuda z papieru - wykorzystanie technik papieroplastyki w edukacji elementarnej - część II

nr 95 Rozwijanie aktywności ruchowej dzieci

nr 112 Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej: skuteczne metody i techniki pracy z dzieckiem

nr 185 Symptomy zagrożeń rozwojowych

nr 189 Jak pomóc dziecku z Zespołem Aspergera?

nr 190 Metoda Dobrego Startu

nr 191 Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Rady pedagogiczne

nr 281 Co wiemy o neurodydaktyce? Pomysł na efektywną pracę z uczniem

nr 281 Metody i techniki aktywizujące sposobem na wspieranie rozwoju ucznia

nr 282 Interdyscyplinarny projekt edukacyjny – sposobem na rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów

nr 284 Uczeń zdolny w naszej szkole - Jak rozpoznawać i wspierać potencjał rozwojowy ucznia?

nr 287 Wychowanie w duchu wartości - wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci

nr 288 Uspołecznianie dziecka rozpoczynającego naukę w szkole

nr 289 Indywidualizowanie pracy z dzieckiem w procesie edukacyjnym i wychowawczym

nr 295 Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty

 


aktualizacja: 14.07.2014