Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2018/2019 następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2018-2019.html

https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-2018-2019-003.pdf

Mamy nadzieję, że prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi formy doskonalenia, zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, proponowane szkołom a także każdemu nauczycielowi i dyrektorowi, pomogą Państwu w procesie wprowadzania zmian, zmierzających do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych.

 


 Materiały archiwalne: 

  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 POBIERZ (PDF 538 kb)
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 POBIERZ (PDF 514 KB)
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 POBIERZ (RAR, 4,3 MB) 
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 POBIERZ (RAR, 2,37 MB)