Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2017/2018 następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Mamy nadzieję, że prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi formy doskonalenia, zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, proponowane szkołom a także każdemu nauczycielowi i dyrektorowi, pomogą Państwu w procesie wprowadzania zmian, zmierzających do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych.


 Materiały archiwalne: 

  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 POBIERZ (PDF 538 kb)
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 POBIERZ (PDF 514 KB)
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 POBIERZ (RAR, 4,3 MB) 
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 POBIERZ (RAR, 2,37 MB)