Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

Zgodnie z art.35 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2016/2017 następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

  1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
  2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach
  3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości
  4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

 Mamy nadzieję, że prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi formy doskonalenia, zgodne z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa, proponowane szkołom a także każdemu nauczycielowi i dyrektorowi, pomogą Państwu w procesie wprowadzania zmian, zmierzających do podnoszenia jakości pracy placówek oświatowych.


 Materiały archiwalne: 

  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 POBIERZ (PDF 514 KB)
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015 POBIERZ (RAR, 4,3 MB) 
  • Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 POBIERZ (RAR, 2,37 MB)