PEŁNA OFERTA WODN W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/17 POBIERZ 

OFERTY DWUMIESIĘCZNE WODN W ŁODZI:

  1. WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2016 – POBIERZ
  2. LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016 – POBIERZ
  3. STYCZEŃ – LUTY 2017 – POBIERZ
  4. MARZEC – KWIECIEŃ 2017 POBIERZ
  5. MAJ – CZERWIEC 2017 – POBIERZ

OFERTA KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH 2016/17

Specjalna oferta WODN w Łodzi w roku szkolnym 2016/17 – szkolenia nieodpłatne

Tytuł formy

Adresat

Koordynator

projektu

Liczba godzin

Planowane terminy szkolenia

warsztat
"Ciekawe propozycje gier i zabaw dla dzieci – animacja czasu wolnego"
Nauczyciele przedszkoli edukacji wczesnoszkolnej, świetlic szkolnych, pedagodzy szkolni Barbara Papierz

10

październik 2016

warsztat
"Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej"

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Barbara Papierz

10

listopad 2016

kurs doskonalący
"Kształtowanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych"

Zainteresowani nauczyciele

Katarzyna Paliwoda

15

listopad 2016

konsultacja zbiorowa
"Jak stworzyć innowację pedagogiczną?"

Nauczyciele przygotowujący innowację pedagogiczną w zakresie programowania

Katarzyna Paliwoda

5

październik 2016

kurs doskonalący 
"Strategia doboru zadań i metod ich rozwiązywania w kontekście wykorzystania potencjału ucznia/klasy"

Nauczyciele matematyki, fizyki, chemii

Kinga Gałązka

15

listopad 2016

kurs doskonalący
"Rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych u uczniów szkoły podstawowej"

Zainteresowani nauczyciele

Kinga Gałązka

30
w tym 10 godzin
pracy własnej

listopad-grudzień 2016

konsultacja zbiorowa
"Obowiązki szkoły wobec dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynikające z przepisów prawa"

Zainteresowani nauczyciele pracujący z dzieckiem/uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Krzysztof Sibielski

5

październik 2016

warsztat
"Metody behawioralne w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia emocji"

Zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych

Grazyna Kujawiak

4

listopad 2016

warsztat
"Wpływ zaniku więzi rodzinnych na zaburzenia zdrowia i rozwoju dzieci i imłodzieży"

Zainteresowani nauczyciele

Iwona Lanycia

5

październik 2016

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać wpisując tytuł szkolenia do końca września 2016. Liczba miejsc ograniczona. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają szczegółową informację o terminach zajęć.


 Zapraszamy do odwiedzenia strony EDUKACJA INFORMATYCZNA zawierającej szczególowe informacje związane z TIK


 POBIERZ KARTY ZGŁOSZEŃ


  ZGŁOSZENIE ON-LINE