II Konkurs Informatyczny

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza do udziału w II Wojewódzkim Konkursie Informatycznym dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, który odbędzie się w ramach projektu „Wiosna, ach to ty” skierowanego do nauczycieli z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.
Projekt honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa łódzkiego Witold Stępień oraz Łódzki Kurator Oświaty dr Jan Kamiński.

 
Celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności komputerowych nauczycieli oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej a także popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji regionalnej.
Etapy projektu:
1. Przygotowanie nauczycieli (zajęcia warsztatowe oraz konsultacje)
2. Przygotowanie uczniów (edukacja komputerowa i edukacja regionalna)
3. Udział nauczycieli i uczniów w II Wojewódzkim Konkursie Informatycznym:
    a. Etap szkolny:
        – praca nauczycieli z uczniami zgodnie z tematyką projektu,
        – szkolne eliminacje konkursowe,
    b. Etap wojewódzki: eliminacje konkursowe w siedzibie WODN,
    c. Prezentacja prac uczestników konkursu na stronie internetowej WODN.

Szczegółowe informacje oraz terminarz projektu znajdują się w REGULAMINIE konkursu.
KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu.

WYNIKI KONKURSU  pdf

GALERIA PRAC

GALA Z UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD