Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu Łodzi i województwa do korzystania z nowego modelu wsparcia rozwoju szkoły – Wspomaganie szkoły lub placówki oświatowej.

W ramach nowego modelu wspomagania szkół i placówek oświatowych oferujemy:

– wsparcie konkretnej szkoły w wykonywaniu zadań wynikających z polityki oświatowej, jak również pomoc w rozwiązywaniu jej specyficznych problemów;

– współpracę z dyrektorem i nauczycielami w dokonaniu diagnozy potrzeb szkoły i pracujących w niej nauczycieli;

– pomoc w zaplanowaniu, wdrożeniu oraz podsumowaniu działań służących rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów.

Działania służące rozwiązaniu zdiagnozowanych problemów realizujemy we współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla Młodzieży oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. 

Gwarantujemy:

– pomoc w diagnozowaniu problemów i zaplanowaniu działań służących ich rozwiązywaniu;

– konsultacje indywidualne, w tym on-line oraz dostęp do informacji pedagogicznej;

– udział nauczycieli w sieciach przedmiotowych lub problemowych;

– promowanie osiągnięć i doświadczeń placówki wspomaganej.

Szkoły/ placówki zainteresowane nowym modelem wspomagania prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (POBIERZ W WERSJI DOC lub PDF)

Zapraszamy do współpracy!