Awans zawodowy

INFORMACJE I MATERIAŁY PRZYDATNE NAUCZYCIELOM STARAJĄCYM SIĘ O AWANS

MATERIAŁY:

Pomocna literatura

LINKI:

Zmiany w awansie zawodowym i nie tylko

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zmiany w Rozporządzeniu

Szkolenia dotyczące rozwoju i awansu zawodowego - zajrzyj

Punkt konsultacyjny dotyczący awansu zawodowego czynny jest w poniedziałki (terminy poniżej), w godzinach 1400 - 1700

wrzesień 2019 - 16, 23

październik 2019 - 7, 21, 28

listopad 2019 - 18

grudzień 2019 - 9

luty 2020 - 10

marzec 2020 - 9

maj 2020 - 11, 18, 25

czerwiec 2020 - 8, 15