KURSY KWALIFIKACYJNE planowane w roku szkolnym 2016/17 w WODN w Łodzi

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarzadzania oświatą

 • Uczestnikami kursu może być kadra kierownicza oświaty oraz wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego
 • Kurs trwa od 23 września 2016 r. do 23 czerwca 2017 r.
 • Zajęcia odbywać się będą w co drugi czwartek, piątek i sobotę
 • Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem
 • Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, 10 listopada 2015 r. – 210 h

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych)
 • wykonanie i obrona pracy dyplomowej

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą do 19 września 2016 r. na druku WODN

 Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego (języka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Serdecznie zapraszamy do udziału w drugiej edycji kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka obcego (języka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego.

Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, legitymujący się świadectwem znajomości języka angielskiego  w stopniu co najmniej podstawowym, co w praktyce oznacza, że muszą oni posiadać certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

Kurs rozpoczyna się 20 października 2016 r. do 29 maja 2017 r. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, czwartki i w soboty – harmonogram zajęć zostanie dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. W trakcie kursu przewidziane są praktyki nauczycielskie. Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane drogą mailową z wyprzedzeniem.

Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Sekretarza Stanu MEN – Lecha Sprawkę w dniu 10 października 2001 r.  w wymiarze  240 godzin.

Wraz z certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie B2 świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego daje Państwu pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 1-3 szkoły podstawowej

Koszt kursu to 1600 zł. (istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty)

Szczegółowe informacje możecie Państwo uzyskać u konsultanta WODN, p. Joanny Bechcińskiej, e mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Warunki ukończenia kursu:

 • Aktywne uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć
 • Pozytywna ocena z prac projektowych
 • Pozytywna ocena praktyk udokumentowana dziennikiem praktyk
 • Zaliczenie prac kontrolnych przewidzianych programem kursu
 • Pozytywna ocena z ogólnego testu pisemnego

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 5 października 2016 r.

 • faksem (42) 636 61 36 lub osobiście
 • Informacja tel. (42) 636 81 83
 • u konsultanta WODN Joanny Bechcińskiej: (42) 636-51-35, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Obowiązujący numer konta: 31 1240 3028 1111 0010 5198 8541