KURSY KWALIFIKACYJNE planowane w roku szkolnym 2017/18 w WODN w Łodzi

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarzadzania oświatą

Uczestnikami kursu może być kadra kierownicza oświaty oraz wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

 • Kurs trwa od 28 września 2017 r. do 28 czerwca 2018 r.
 • Zajęcia odbywać się będą w co drugi czwartek, piątek i sobotę
 • Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem

Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, 10 listopada 2015 r. – 210 h

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych)
 • wykonanie i obrona pracy dyplomowej

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą do 20 września 2017 r. na druku WODN

 • faxem: (42) 636-61-46 lub osobiście
 • Informacja tel. (42) 636-81-83 lub

u konsultanta WODN Anny Góry – tel. (42) 636-99-19, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego (języka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 1. Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnejwczesnoszkolnej,
 2. Kurs kierowany jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy i posiadających umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie minimum B1/B1(+). Test sprawdzający poziom umiejętności językowych odbędzie siępołowie października 2017 r.

UWAGA! Nauczycielom, którzy nie posiadają świadectwa znajomości języka angielskiego lub chcieliby dodatkowo doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, proponujemy uczestnictwo w kursie językowym B1-B1(+) lub B1(+)-B2 przygotowującym do egzaminu Pearson Test of English General Level 3, o którym mowa w obwieszczeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli … .

Kurs trwa od 23 października 2017 r. do 28 maja 2018 r.

 1. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, czwartki i w soboty.
 2. W trakcie kursu przewidziane są praktyki nauczycielskie.
 3. Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawanewyprzedzeniem.
 4. Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planuprogramu zatwierdzonego przez Sekretarza Stanu MEN – Lecha Sprawkę w dniu 10 października 2001 r. w wymiarze  240 godzin.

Warunki ukończenia kursu:

 • Aktywne uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.
 • Pozytywna ocena z prac projektowych.
 • Pozytywna ocena praktyk udokumentowana dziennikiem praktyk.
 • -Zaliczenie prac kontrolnych przewidzianych programem kursu.
 • Pozytywna ocena z ogólnego testu pisemnego.

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą do 9 października 2017 r., na druku WODN:

 • faksem (42) 636 61 36 lub osobiście,
 • Informacja tel. (42) 636 81 83,
 • lub u konsultanta WODN Joanny Bechcińskiej tel. (42) 636 51 35