KURSY KWALIFIKACYJNE planowane w roku szkolnym 2018/19 w WODN w Łodzi

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarzadzania oświatą

Uczestnikami kursu może być kadra kierownicza oświaty oraz wszyscy nauczyciele posiadający wyższe wykształcenie, przygotowujący się do pełnienia tej funkcji, posiadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego

 • Kurs trwa od 4 października 2018 r. do 4 lipca 2019 r.
 • Zajęcia odbywać się będą w co drugi czwartek, piątek i sobotę
 • Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawane z wyprzedzeniem

Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planu i programu zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej, 10 listopada 2015 r. – 210 h

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja – 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych)
 • wykonanie i obrona pracy dyplomowej

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą do 20 września 2018 r. na druku WODN

 • faxem: (42) 636-61-46 lub osobiście
 • Informacja tel. (42) 636-81-83 lub

u konsultanta WODN Anny Góry – tel. (42) 636-99-19, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka obcego (języka angielskiego) w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego

1. Uczestnikami kursu mogą być czynni zawodowo nauczyciele edukacji przedszkolnejwczesnoszkolnej.

2. Kurs kierowany jest do nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy i posiadających umiejętności komunikowania się w języku angielskim na poziomie minimum B1/B1(+). Test sprawdzający poziom umiejętności językowych będzie można napisać w czasie dni otwartych WODN (27.09.2018 r.) lub po spotkaniu organizacyjnym na początku października 2018 r.

UWAGA! Nauczycielom, którzy nie posiadają świadectwa znajomości języka angielskiego lub chcieliby dodatkowo doskonalić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim, proponujemy uczestnictwo w kursie językowym B1-B1(+) lub B1(+)-B2 przygotowującym do egzaminu Pearson Test of English General Level 3, o którym mowa w obwieszczeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…). Kurs odbędzie się przy minimalnej liczbie 10 uczestników.

Kurs kwalifikacyjny trwa od 15 października 2018 r. do 28 maja 2019 r.

 1. Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki, czwartki i w soboty.
 2. W trakcie kursu przewidziane są praktyki nauczycielskie.
 3. Informacje o terminach, godzinach i miejscu zajęć będą podawanewyprzedzeniem.
 4. Program kursu realizowany jest na podstawie ramowego planuprogramu zatwierdzonego przez Sekretarza Stanu MEN – Lecha Sprawkę w dniu 10 października 2001 r. w wymiarze  240 godzin.

Warunki ukończenia kursu:

- Aktywne uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć.

- Pozytywna ocena z prac projektowych.

- Pozytywna ocena praktyk udokumentowana dziennikiem praktyk.

- Zaliczenie prac kontrolnych przewidzianych programem kursu.

- Pozytywna ocena z ogólnego sprawdzianu umiejętności praktycznych.

ZGŁOSZENIA przyjmowane będą do 30 września 2018 r., na druku WODN:

- faksem (42) 636 61 36 lub osobiście,

- Informacja tel. (42) 636 81 83,

lub u konsultanta WODN Joanny Bechcińskiej tel. (42) 636 51 35