KONKURS_WIOSNA_ACH_TO_TY

20 kwietnia 2012 r.

18 kwietnia 2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyły się eliminacje finałowe I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO zorganizowanego w ramach projektu WIOSNA, ACH TO TY. Konkurs honorowym patronatem objął Łódzki Kurator Oświaty.

W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas trzecich szkół podstawowych z Łodzi i województwa łódzkiego oraz 22 nauczycieli.

Zadania konkursowe oceniała Komisja w składzie: Bożena Kobierzycka SP 162, Grzegorz Kobierzycki SP 162, Mariola Kowalczyk SP 125, Beata Pasikowska SP 173, Katarzyna Tomasik SP 173 i Wanda Woźniak SP 3 pod kierunkiem Bogusławy Rajskiej, nauczyciela-konsultanta WODN w Łodzi.

Komisja konkursowa oceniała wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji informatycznej – formatowanie tekstu z zastosowaniem programu Word Pad oraz sposób zaprezentowania i walory pracy plastycznej wykonanej w programie Paint.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczący w konkursie otrzymali dyplomy oraz nagrody, które ufundowali: Grupa Wydawnicza Helion S.A., Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Leśnictwo Miejskie Łódź i pani Wanda Woźniak.

WYNIKI KONKURSU

GALERIA PRAC

FOTOGRAFIE


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza do udziału w I Wojewódzkim Konkursie Informatycznym dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, który odbędzie się w ramach projektu „Wiosna, ach to ty” skierowanego do nauczycieli z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.
Projekt objął honorowym patronatem Łódzki Kurator Oświaty dr Jan Kamiński.

 

Celem projektu jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności komputerowych nauczycieli oraz uczniów edukacji wczesnoszkolnej a także popularyzowanie wiedzy z zakresu edukacji regionalnej.

Etapy projektu:
1. Przygotowanie nauczycieli (zajęcia warsztatowe oraz konsultacje)
2. Przygotowanie uczniów (edukacja komputerowa i edukacja regionalna)
3. Udział nauczycieli i uczniów w I Wojewódzkim Konkursie Informatycznym:
    a. Etap szkolny:
        – praca nauczycieli z uczniami zgodnie z tematyką projektu,
        – szkolne eliminacje konkursowe,
    b. Etap wojewódzki: eliminacje konkursowe w siedzibie WODN,
    c. Prezentacja prac uczestników konkursu na stronie internetowej WODN.

Szczegółowe informacje oraz terminarz projektu znajdują się w REGULAMINIE konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA do konkursu.