Zapraszamy do udziału IX Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym „Łódzkie Kolorami Malowane" pt. „100 lat województwa łódzkiego".

Etap I  (X-XI 2019) – skierowany jest do wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego.

W setną rocznicę powstania województwa łódzkiego chcemy przybliżyć historię Ziemi Łódzkiej. Wskazać postaci, których życie i działalność, miały niebagatelne znaczenie dla losów naszej małej Ojczyzny. Ukazać miejsca i wydarzenia, które, niejednokrotnie wpływały nie tylko na funkcjonowanie lokalnych społeczności, ale także całego kraju. Zachęcamy nauczycieli – uczestników Konkursu – do napisania własnego tekstu „kolorowego dyktanda" zawierającego trudności ortograficzne (a jednocześnie ukazującego historię regionu łódzkiego) na temat:„100 latwojewództwa łódzkiego".

Etap II - konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych (12 XII 2019).

Więcej informacji znajduje się w regulaminie Konkursu. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu - Bogusława Rajska 42 636 99 08,   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ŁKM 2019 REGULAMIN.pdf

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia udziału w konkursie ŁKM 2019

Załącznik nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia.docx

Załącznik nr 3 do Regulaminu - zgoda dla nauczyciela.doc

Załącznik nr 4 do Regulaminu - zgoda na publikację i przetwarzanie wiz. n-la.docx

 

 


 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
zaprasza do udziału w projekcie

 
MAŁY PATRIOTA
  

W roku 2018 obchodziliśmy rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
W tym roku świętujemy 100-lecie powstania województwa łódzkiego.

Minister Edukacji Narodowej w ogłoszonych kierunkach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 wskazał jako jeden z priorytetów wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Zagadnienia, które wchodzą w zakres wychowania patriotycznego realizowanego poprzez proces wychowawczy i dydaktyczny w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej powinny być stałym jego elementem. Postawy i wartości, które ukształtujemy w dzieciach będą im towarzyszyć przez całe życie.

Projekt skierowany jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Został objęty patronatem przez Marszałka Województwa Łódzkiego pana Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty pana Grzegorza Wierzchowskiego.

Cele projektu:

  • kształtowanie kompetencji obywatelskich i patriotycznych dzieci;
  • popularyzowanie wiedzy historycznej;
  • zainspirowanie nauczycieli do opracowania własnych projektów edukacyjnych.

Etapy projektu:

1.      Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli obejmuje konsultacje i warsztaty.
Zajęcia dla nauczycieli zakwalifikowanych do konkursu odbędą się w dniu
3 X 2019 w godz. 14.30 - 16.00 w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202wsali nr 225.

Informacje dotyczące zgłoszenia udziału w projekcie i konkursie znajdują się
w punkcie VIII Regulaminu Konkursu
.

2.      Realizacja projektu w placówkach w ramach konkursu "Kocham moją ojczyznę"
(X 2019 - IV 2020)

3.      Konferencja podsumowująca projekt, w czasie której zaprezentowane zostaną działania projektowe i wyniki konkursu (IV 2020).

4.      Zamieszczenie opracowanych projektów edukacyjnych na stronie WODN w Łodzi.

koordynatorzy projektu:

Mirosława Matczak  -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel: 42 630 40 55

Bogusława Rajska  -  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   tel: 42 636 99 08

Regulamin

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia Mały patriota

Załącznik nr 2 Zgoda na publikację i przetwarzanie wiz. n-la

Załącznik nr 3 Karta projektu Mały patriota


 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi oraz Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta ogłaszają wyniki konkursu plastycznego pt. Niesamowite przygody lotniskowych skarpetek.

I miejsce – Natalia Gąsiorkiewicz, kl. I a, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Łodzi

II miejsce – Szymon Orłowski, kl. III a, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łodzi

III miejsce – Łucja Szymczak, kl. I c, Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi

Komisja dodatkowo przyznała trzy wyróżnienia:

 

-       Hanna Pijewska, kl. I a, Salezjańska Szkoła Podstawowa w Łodzi

-       Laura Sowińska, kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 149 w Łodzi

-       Nadia Perońska, kl. II b, Szkoła Podstawowa nr 41 w Łodzi

 Wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace oraz gratulujemy kreatywności 

i pomysłowości. 


 

Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pt. „Łódzkie Moja Mała Ojczyzna” organizowany w ramach Obchodów Stulecia Województwa Łódzkiego”

UWAGA: Wydłużono termin przesyłania prac konkursowych do 31 maja 2019 r. Pozostałe terminy w regulaminie

Protokół i wyniki konkursu

  • Regulamin konkursu – POBIERZ
  • Karta zgłoszeniowa– POBIERZ
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych – POBIERZ
  • Klauzula informacyjna dla nauczycieli uczestniczących w konkursach organizowanychprzez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zapisz Nauczycieli w Łodzi – POBIERZ

Informujemy o wynikach VIII Wojewódzkiego Konkursu Łódzkie Kolorami Malowane

Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Łódzkie Kolorami Malowane

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Foto

 ,,Łódzkie Kolorami Malowane"

Zapraszamy do udziału w VIII Wojewódzkim Konkursie Ortograficznym „Łódzkie Kolorami Malowane" pt. „Łódzkie niepodległe - 100 lat wolności naszej Ojczyzny".
Etap I (IX-XI 2018) – skierowany jest do wszystkich zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego.
W setną rocznicę odzyskania niepodległości chcemy przybliżyć wkład i rolę naszego regionu w walce o godność i suwerenność Polski. Ukazać miejsca i wydarzenia oraz ludzi, którzy swoją działalnością wpłynęli na losy naszej Małej Ojczyzny i Polski.
Zachęcamy nauczycieli – uczestników Konkursu – do napisania własnego tekstu „kolorowego dyktanda" zawierającego trudności ortograficzne (a jednocześnie ukazującego historię regionu łódzkiego) na temat: „Łódzkie niepodległe - 100 lat wolności naszej Ojczyzny."
Etap II - konkurs dla uczniów klas III szkół podstawowych (11 XII 2018).
Więcej informacji znajduje się w regulaminie Konkursu.
Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu - Bogusława Rajska 42 636 99 08, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załącznik nr 1 Karta zgłoszenia ŁKM 2018

Załącznik nr 2 do Regulaminu dla nauczycieli

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu dla ucznia

Załącznik nr 4 do Regulaminu - zgoda na publikację

 

Wyniki VII Wojewódzkiego Konkursu "Łódzkie Kolorami Malowane"

Dyktanda
Dyktando 1
Dyktando 2

Zdjęcia link do galerii

Wyniki VI Wojewódzkiego Konkursu "Łódzkie Kolorami Malowane"

Dyktanda
Miejsce 1
Miejsce 1 pomalowane
Miejsce 2
Miejsce 2 pomalowane
Miejsce 3
Miejsce 3 pomalowane

Zdjęcia link do galerii

V Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "Łódzkie Kolorami Malowane"

Dyktando 1

Dyktando 2

Dyktando malowane 1

Dyktando malowane 2

V Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "Łodzkie Kolorami Malowane" - wyniki

V Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "Łodzkie Kolorami Malowane" - wyniki dyktando

IV Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "Łódzkie Kolorami Malowane"- wyniki

Wyniki III Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego "Łódzkie Kolorami Malowane"

III Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Łódzkie Kolorami Malowane"

II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny "Łódzkie Kolorami Malowane" - Prawa dziecka kolorami malowane

I Wojewódzki Konkurs Ortograficzny „Łódzkie Kolorami Malowane”


 ,,Wiosna, ach to ty"

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza do udziału w VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE INFORMATYCZNYM, który odbędzie się w ramach projektu „WIOSNA, ACH TO TY".
Konkurs zorganizowany we współpracy z Parkiem Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich adresowany jest do uczniów trzecich klas szkoły podstawowej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego.
Konkurs został objęty patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego, pana Grzegorza Schreibera oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty, pana Grzegorza Wierzchowskiego.
Edycja Konkursu nosi tytuł: Ptaki śpiewające w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.

 

Etapy projektu:
1. Przygotowanie nauczycieli (warsztaty, konsultacje):
 prezentacja koncepcji i zasad organizacji Konkursu,
 merytoryczne i metodyczne aspekty zastosowania ICT w pracy z uczniami
(Wiosna, ach to ty, kurs bezpłatny nr 471, odbędzie się 26 marca 2019 r. w godz. 14.00-15.30 w siedzibie WODN w Łodzi).
2. Udział nauczycieli i uczniów w VIII Wojewódzkim Konkursie Informatycznym:
a. Etap szkolny:
 przygotowanie przez nauczycieli uczniów do realizacji zadań konkursowych (edukacja informatyczna i regionalna),
 szkolne eliminacje konkursowe (do 5 kwietnia 2019 r.),
b. Etap wojewódzki: eliminacje finałowe w siedzibie WODN (25 kwietnia 2019 r.)
c. Prezentacja prac uczestników konkursu na stronie internetowej WODN oraz w Galerii.

Szczegółowe informacje oraz terminarz projektu znajdują się w Regulaminie Konkursu
w zakładce Konkursy http://www.wodn.lodz.pl/wodn/

Kierownik projektu – Bogusława Rajska, nauczyciel-konsultant WODN Łódź
tel. 42 636 99 08, 42 636 81 83 w. 34, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

REGULAMIN VIII KONKURSU WIOSNA 2019 KO

Załącznik nr 1 do Regulaminu - karta zgłoszenia udziału w konkursie KO

Załącznik nr 2 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

Załącznik nr 3 do Regulaminu - klauzula informacyjna dla uczestników konkursów - rodzice opiekunowie

Załącznik nr 4 do Regulaminu - zgoda na przetwarzanie wizerunku nauczyciela

Załącznik nr 5 Regulaminu - klauzula informacyjna dla nauczycieli

 

Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ,,Wiosna, ach to ty"

Prace uczniów

Wyniki VII Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ,,Wiosna, ach to ty"

Wynki VI Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ,,Wiosna, ach to ty"

Prace uczniów znajdują się w naszej galerii


Wyniki V Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ,,Wiosna, ach to ty"

Wyniki IV Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ,,Wiosna, ach to ty"

Wyniki III Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego w ramach projektu "Wiosna, ach to ty"

IV Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej w ramach projektu „Wiosna, ach to ty”

III Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej w ramach projektu „Wiosna, ach to ty”

II Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej w ramach projektu „Wiosna, ach to ty”

I Wojewódzki Konkurs Informatyczny dla uczniów klasy III szkoły podstawowej w ramach projektu „Wiosna, ach to ty”