ŁÓDZKIE_KOLORAMI_MALOWANE

MATERIAŁY POKONKURSOWE
(do wykorzystania dla nauczycieli)

Publikujemy teksty dyktand do pobrania i wykorzystania przez zainteresowanych nauczycieli

– DYKTANDO 1.
– DYKTANDO 2.
– DYKTANDO 3.
– DYKTANDO 4.
– DYKTANDO 5.
– DYKTANDO 6.
– DYKTANDO 7.
– DYKTANDO 8.


WYNIKI KONKURSU

ŁÓDZKIE KOLORAMI MALOWANE
– WYNIKI –


OGŁOSZENIE KONKURSU

PREZENTACJA KONKURSU

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Łódzkie Kolorami Malowane”

Zgłoszenia do 20 listopada 2011 r.

Adresat konkursu:

Nauczyciele szkół podstawowych oraz uczniowie klas III szkół podstawowych z terenu Łodzi i województwa łódzkiego

Cele konkursu:

- popularyzowanie wiedzy na temat regionu łódzkiego,
- zaktywizowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego i doskonalenia warsztatu pracy,
- zainspirowanie nauczycieli do opracowywania własnych projektów dydaktycznych ułatwiających naukę dzieciom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

Zapraszamy do udziału!