Projekt „Komputer i Pomoc” – przedstawi Katarzyna Paliwoda  - konsultant ds. informatyki WODN, prezes Stowarzyszenia AB ART.

Wystąpienia:

-          Jak wykorzystać darmowe oprogramowanie komunikacyjne do poprowadzenia lekcji zdalnie – Agnieszka Kaczan – Stefańska –specjalista ds. interaktywnych systemów nauczania i prezentacji/  Wirtualna forma lekcji

-          Praca zdalna z uczniem – przykładowe rozwiązania  e-learningowe – Jarosław Majski – Zespół Szkół Elektrycznych w Jeleniej Górze, specjalista kształcenia zdalnego, trener i egzaminator ECCC

-          Co to są Webinary i jak można wykorzystać je w edukacji –Marta Eichstaedt – marketingowiec, szkoleniowiec on-line

-          Bezpieczeństwo danych w szkole oraz bezpieczeństwo ucznia w sieci – Agnieszka Wieczorek– administrator serwerów firmy Kappa, trener
i egzaminator ECCC, Tomasz Kicowski – Dyrektor Firmy Kappa

-          Propozycje kina Orange IMAX –nowe warsztaty do filmu 3D oraz miła niespodzianka ze strony Kina dla uczestników spotkaniaAdam Dębski i Przemysław Szulczewski – Dział Edukacji Orange IMAX w Łodzi

-          Przedstawienie oferty szkoleniowej WODN w zakresie nowych rozwiązań technicznych w szkołach – projekty: „Info_TEKA”, „Akademia Zajęć Komputerowych” - Sławomir Skonieczka - konsultant ds. informatyki WODN

Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie do dnia 6 kwietnia – 42 636 81 83 /ilość miejsc ograniczona/
w trakcie spotkania będą losowane upominki. (Bezpłatna forma doskonalenia)

Pełna ulotka informacyjna.