Edukacja międzykulturowa

75 ROCZNICA COVER

Program obchodów

75. rocznica deportacji Żydów Zachodnich do Litzmannstadt Getto
Łódź, 18-30 października 2016
Uroczystości główne

 27.10.2016 CZWARTEK

 11:00 Uroczystości oficjalne na Stacji Radegast

Przemówienia, składanie symbolicznych wiązanek

Miejsce: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi – Oddział Stacja Radegast | Al. Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12

12:30 Modlitwy na Cmentarzu Żydowskim

Modlitwy, zapalanie zniczy

Miejsce: Cmentarz Żydowski w  Łodzi | ul. Bracka 40

15:00 Uroczystość nadania drzewka upamiętniającego Ocalałą z Litzmannstadt Getto – Bronisławę Rotsztatównę, wybitną skrzypaczkę Filharmonii Łódzkiej

Miejsce: Park Ocalałych | ul. Wojska Polskiego 83

15:30 Otwarcie wystawy: „Litzmannstadt Getto. Ślady”

Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83

16:00 „Ekran czasu Zagłady”. Przegląd filmów

Projekcja filmu „Małżeństwo w mroku” („Ehe im Schatten”), reż. Kurt Maetzig, prod. Deutsche Film AG (DEFA, Berlin), 1947 [97 min]

Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana | ul. Wojska Polskiego 83

19:00 Koncert symfoniczno-oratoryjny ku czci ofiar Litzmannstadt Getto pod dyrekcją José Maria Florêncio

W programie m.in.: L. Bernstein – Chichester Psalms, E. Bloch – Schelomo. Rapsodia hebrajska i M. Bruch – Kol Nidrei op. 47

Bilety do nabycia w kasie i na stronie internetowej filharmonii: www.filharmonia.lodz.pl oraz na portalu: www.bilety24.pl

Miejsce: Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina | ul. Narutowicza 20/22

POBIERZ PROGRAM OBCHODÓW

KONCERT "MARZENIA SĄ WOLNE" 

MONODRAM "CYNOWA OBRĄCZKA"


Centrum Dialogu im. Marka Edelmana zaprasza szkoły gimnazjalne i licea w Łodzi do udziału w projekcie Kolorowa Tolerancja, który odbędzie się w Łodzi po raz 16-ty 21 marca 2016 roku. W  tym roku wydarzenie przebiegać  będzie  pod   hasłem: KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ 

 • Szczególnie zapraszamy nauczycieli wszystkich łódzkich szkół do wzięcia udziału w warsztatach „Jak przeciwdziałać mowie nienawiści w szkole?", prowadzonych przed EduKABE Fundację Kreatywnych Rozwiązań, które odbędą się dnia 23 marca 2016 r. o godz. 15.00 w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.
 • W ramach tegorocznej edycji planujemy  na nowo ustanowić turystyczny rekord Łodzi – 51 wycieczek prowadzonych przez 51 przewodników przejdzie przez nasze miasto i odwiedzi instytucje kultury, a także łódzkie świątynie.
 • 22 marca odbędzie się otwarte spotkanie z Alą Elczewską, psychologiem, która od 20 lat w Danii pracuje z uchodźcami. Spotkanie z pewnością będzie interesujące dla wszystkich osób, pracujących na co dzień z młodzieżą.

 PROGRAM

 21 marca 

 godz. 10.00-12.00 - turystyczny rekord Łodzi – 51 wycieczek po Łodzi, prowadzonych przez 51 przewodników, wraz z wejściem do łódzkich instytucji kultury

 • godz. 12.30 – wielki finał Kolorowej Tolerancji 2016 w EC1
  koncert Zeusa - artysty hip-hopowego z Bałut 
  Miejsce: EC1 Łódź – Miasto Kultury, ul. Targowa 1/3
 • godz. 13.00 – zamalowywanie obraźliwych napisów

 22 marca

 godz. 11.00 – „Co nas łączy, co nas dzieli" – warsztaty dla młodzieży, prowadzenie: Ala Elczewska, psycholog, która od 20 lat w Danii pracuje z uchodźcami

 • Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83
 • godz. 18.00 - „Gdybyś to Ty był uchodźcą..." – spotkanie z Alą Elczewska, psychologiem, która od 20 lat w Danii pracuje z uchodźcami.
  Miejsce: Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, ul. Wojska Polskiego 83

 23 marca

— cechami i mechanizmami powstawania stereotypów,
— funkcjami, jakie stereotypy pełnią w naszym życiu,
— gotowymi materiałami (scenariusze), które umożliwiają podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści;
— różnicę między krytykowaniem w Internecie a mową nienawiści.

Ponadto podczas trwania warsztatu osoby uczestniczące będą miały możliwość:

— zapoznać się z pracą organizacji pozarządowych, które przeciwdziałają dyskryminacji mowie nienawiści w środowisku szkolnym,
— dowiedzieć się, jak reagować na pojawiającą się mowę nienawiści w świecie realnym cyberprzestrzeni - praktyczne rozwiązania.

Fundację EduKABE tworzą osoby o dużym doświadczeniu zawodowym - pedagożki od lat pracujące z dziećmi i młodzieżą. Połączyły siły, aby stworzyć fundację, której cele odzwierciedlają wyznawane przez nie wartości. Specjalizują się w profilaktyce ukierunkowanej na przeciwdziałanie szeroko rozumianej przemocy, dyskryminacji i dbałość c bezpieczeństwo w sieci.
EduKABE należy do Koalicji Przeciw Mowie Nienawiści i Partnerstwa na Rzecz Edukacji Małych Dzieci. Angażuje się w lokalne działania antyprzemocowe, jest także współautorem publikacji „Łódź organizacji pozarządowych (dla łódzkich radnych kadencji 2014/18)" w części poświęconej profilaktyce przemocy wobec dzieci i młodzieży


Nauczycieli zainteresowanych wdrażaniem edukacji międzykulturowej zachęcamy do odwiedzenia strony Fundacji Edukacji Międzykulturowej http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/
Na stronie Fundacji znajdą Państwo materiały dla nauczycieli ułatwiające uczenie o kulturach świata i polskiej kulturze tradycyjnej; reportaże, wspomnienia z podróży i teksty popularnonaukowe poświęcone edukacji międzykulturowej oraz bogatą galerię fotografii z różnych zakątków naszego globu.
W części "Edukacja Międzykulturowa" znajdują się scenariusze zajęć przygotowane z myślą o dzieciach w wieku 4-10 lat. Pokazują one zabawy, święta i życie codzienne ich rówieśników mieszkających w różnych zakątkach świata. Każdy temat składa się ze scenariusza oraz materiałów dla nauczyciela. Scenariusze mogą być realizowane w cyklu, ale też pojedynczo, można je wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych, w bibliotece lub w czasie wolnym np. podczas wakacji.
W części "Dla dzieci", można znaleźć m.in. kolorowanki, krzyżówki i gry do samodzielnej lub wspólnej zabawy z rodzicami i rówieśnikami.


Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie zakończył realizację planowanych w 2011 roku szkoleń w ramach projektu: Edukacja wobec wyzwań migracyjnych.

W roku 2012 w dniach 6 i 9 marca w godzinach 15.00 – 19.00 zapraszamy na 10-godzinne warsztaty „Wielokulturowość w praktyce szkolnej”, których celem jest doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji międzykulturowej uczniów.

Wszystkich nauczycieli i wychowawców zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wyepłnienie kart zgłoszeń i przesłanie do WODN.

Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli:
– wzbogacić swoją wiedzę w zakresie problematyki funkcjonowania migrantów w społeczeństwie przyjmującym, w tym również odnośnie aspektów prawnych funkcjonowania uczniów w polskich szkołach,
– zapoznać się ze sposobami kształtowania kompetencji wielokulturowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem pracy z „Autobiografią spotkań międzykulturowych” – narzędziem opracowanym przez zespół ekspertów Rady Europy,
– otrzymać nieodpłatnie zaprezentowane poniżej publikacje książkowe pomocne w realizacji programów edukacyjno-wychowawczych dotyczących problematyki konfliktów, współpracy, tolerancji, stereotypów i uprzedzeń, kształtowania kompetencji międzykulturowych i w edukacji o prawach człowieka.

1. – „Autobiografia spotkań międzykulturowych”
autobiog_m – pakiet edukacyjny przygotowany przez Radę Europy – publikacja zawierająca materiały metodyczne wspierające krytyczną refleksję uczniów nad własnymi reakcjami i postawami wobec swoich doświadczeń z innymi kulturami, opracowanie zagadnień teoretycznych oraz wskazówki dla osób wspierających uczenie się. Pakiet zawiera dwie wersje „Autobiografii. . .” – dla uczniów klas młodszych oraz uczniów starszych lub studentów.

2. – „Kompasik. Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy z dziećmi”
kompasik_m  – zawiera scenariusze zajęć i materiały pomocnicze do wykorzystania w czasie lekcji, godzin wychowawczych, zajęć świetlicowych, w domach kultury, w czasie zielonych szkół, wypoczynku dzieci na koloniach i obozach. Adresowany jest do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku od 6 do 13 lat. „Kompasik” proponuje aktywne metody nauczania, odwołujące się do osobistych doświadczeń dzieci.

3. – „Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach”
zrozumiec_m – książka zawiera scenariusze lekcji przygotowane przez nauczycieli różnych przedmiotów i ekspertów metodyki nauczania, słownik pojęć, informacje o instytucjach i organizacjach wspierających uchodźców. W suplemencie drukowane są fragmenty dziennika uchodźcy, niezwykły materiał pomagający dzieciom wczuć się w sytuację osoby, przebywającej w obozie dla uchodźców.

4. – „Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela”
prawa_m – praktyczny poradnik przygotowujący młodzież do świadomego korzystania z przysługujących jej praw. Książka podzielona jest na trzy części – dla nauczycieli szczególnie przydatna jest część pierwsza, która uczy o prawach i wolnościach człowieka, w tym prawach dziecka i trzecia zawierająca scenariusze lekcji adresowanych do uczniów różnych grup wiekowych.

Pracę szkół z uczniami obcokrajowcami regulują przepisy prawne:

PRAWO DO NAUKI
– Prawo do edukacji: Ustawa o systemie oświaty: Art. 14; Art. 14a; Art. 15; Art. 16; Art. 94a
– Prawo do kształcenia ustawicznego: Ustawa o systemie oświaty: Art. 2; Art. 3; Art. 68a; Art. 94a.1
– Realizacja obowiązku szkolnego: Ustawa o systemie oświaty: Art. 14b; Art. 19; Art. 20

DODATKOWA POMOC DLA UCZNIÓW
– Prawo do korzystania z dodatkowych lekcji języka polskiego: Ustawa o systemie oświaty: Art. 94a; Rozporządzenie MEN w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia: §5; §6; §7; Ustawa o pomocy społecznej: Art. 36; Art. 93
– Prawo do otrzymania pomocy materialnej: Ustawa o systemie oświaty: Art. 90b; Art. 90c; Art. 90p
– Prawo do pomocy o charakterze materialnym: Ustawa o systemie oświaty: Art. 90d; Art. 90e; Art. 90f; Art. 90m; Art. 90n; Art. 90r; Ustawa o świadczeniach rodzinnych: Art. 14; Ustawa o pomocy społecznej: Art. 48
– Prawo do pomocy o charakterze motywacyjnym: Ustawa o systemie oświaty: Art. 90g; Art. 90k; Art. 90s; Rozporządzenie MEN w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia.: §9; §10

KOSZTY POBIERANIA NAUKI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
– Ustawa o systemie oświaty: Art. 5a; Art. 6; Art. 14; Art. 79; Rozporządzenie MEN w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia: §3; §4

INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SYSTEMU OŚWIATY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
– Ustawa o systemie oświaty: Art. 94a; Rozporządzenie MEN w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia: §8

PRAWO DO NAUKI NA STUDIACH WYŻSZYCH
– Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym: Art. 43; Art. 173

Potrzebne materiały można pobrać ze strony internetowej:
http://www.interwencjaprawna.pl/publikacje-do-pobrania.html