dotacje -województwo łódzkie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2021 roku, mających na celu rozwój jakości kapitału ludzkiego województwa łódzkiego poprzez organizację inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców regionu, realizowanych poprzez:

- stymulowanie współpracy między szkołami zawodowymi a pracodawcami na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego;

- tworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

- rozwijanie kompetencji kluczowych od najmłodszych lat, ze szczególnym uwzględnieniem dwujęzyczności.

Do pobrania:
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert