Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego od 1 czerwca 2021 r. będzie realizatorem projektu regionalnego „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:
− propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
 kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
 przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania
 języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach

Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakłada przeszkolenie nauczycieli i wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania umiejętności językowych dzieci i wychowania w dwujęzyczności od najmłodszych lat. Dodatkowo nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony koordynatorów regionalnych przez cały okres trwania projektu.
Czas trwania projektu przewidziano w okresie od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2022. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 1 czerwca do 25 czerwca 2021 r.
O przyjęciu do udziału w projekcie zdecydują następujące kryteria:
1. Kolejność zgłoszeń
2. Uzasadnienie chęci udziału w projekcie.
Kartę zgłoszenia do projektu należy pobrać ze strony WODN w Łodzi (poniżej link do pobrania) i wypełnioną przesłać drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 25 czerwca 2021 r.
Informację o zakwalifikowaniu do projektu palcówki otrzymają do dnia 30 czerwca 2021 r.

KARTA ZGŁOSZENIA