Kurs na kierownika wypoczynku Nr 203 – 10 godzin dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Termin zajęć:

08.VI.2021 r. 15.00 – 18.30

12.VI.2021 r. 08.30 – 14.00

15.VI.2021 r. – egzamin od 14.00

Koszt kursu: 80,00 zł

Warunki uczestnictwa:

W kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i szkołę średnią oraz posiadają przynajmniej 3 – letni staż pracy dydaktyczno-wychowawczej lub opiekuńczo-wychowawczej.

Warunki te nie dotyczą nauczycieli.

Zapisy:

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza znajdującego się w zakładce ,,kursy – zgłoszenia udziału” w terminie do 30 maja lub do wyczerpania limitu miejsc.

Kurs na wychowawcę wypoczynku Nr 204 – 36 godzin dydaktycznych zgodnie z Rozporządzeniem MEN

Termin zajęć:

11.VI.2021 r. 15.00 – 19.30

12.VI.2021 r. 08.30 – 13.30

13.VI.2021 r. 08.30 – 13.30

14.VI.2021 r. 15.00 – 19.30

15.VI.2021 r. 15.00 – 19.30

16.VI.2021 r. 15.00 – 19.30

18.VI.2021 r. egzamin od 14.00

Koszt kursu: 180,00 zł

Warunki uczestnictwa:

kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 lat i szkołę średnią.

Zapisy:

Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza znajdującego się w zakładce ,,kursy – zgłoszenia udziału” w terminie do 30 maja lub do wyczerpania limitu miejsc.