Ja w świecie zawodów

PLAKAT z zaproszeniem

W ramach kursu „Doradztwo zawodowe w świetlicy szkolnej” proponujemy szkołom podstawowym z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, udział w projekcie „Ja w świecie zawodów”, przygotowanym we współpracy WODN ze Szkołą Podstawową nr 120 w Łodzi. Projekt adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli świetlic szkolnych, którzy realizują zadania wynikające z WSDZ.

Celem jest przygotowywanie uczniów od najmłodszych lat do refleksyjnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia i pracy. Do realizacji zajęć uczestnicy otrzymają pakiet materiałów.

Projekt jest zgodny z podstawą programową. Zadania mogą być realizowane w nauczaniu zdalnym.

Numer projektu 416 - „Ja w świecie zawodów”

Plakat prace uczniów -  na stronę WODN -kwiecien

Trwa realizacja międzyszkolnego projektu „Ja w świecie zawodów”. Szkoły biorące udział w projekcie, do tej pory skupiły się na budowaniu poczucia własnej wartości wśród uczniów, realizując tematykę związaną z pracowitością, wytrwałością, celem i dążeniem do jego realizacji. Uczniowie opisywali czym jest praca i omawiali jej znaczenie w życiu człowieka. Wypowiadali się na temat swoich zainteresowań wymieniając swoje mocne strony i ucząc się przekuwać wady w zalety. Zrealizowano również tematykę dotyczącą zawodów: inżynier ogrodnictwa, dentysta i fryzjer.


 Szkoły biorące udział w projekcie "Ja w świecie zawodów" wielkimi krokami zbliżają się do jego ukończenia. Niezmiernie cieszy nas fakt, że realizując tematykę związaną z zawodami, realizatorzy projektu wykraczają poza przyjęte scenariusze i poszerzają zakres przekazywanych treści, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów. Tak też, w minionym miesiącu, uczniowie poznawali zawody wykonywane przez osoby z ich bliższego i dalszego otoczenia, opisując specyfikę pracy w wybranych zawodach. Oprócz projektanta odzieży, weterynarza i nawiązania do animacji Party Cloudy, uczniowie poznali też zawód trenera, bibliotekarza i leśnika. 

2 PLAKAT WODN


 

Do wesołej zabawy związanej z tematyką zawodów, uczniowie SP120 w Łodzi zaprosili przedszkolaków z PM218. Rywalizacja polegała na zabawie, w której to dzieci wzajemnie zadawały sobie zagadki tematyczne, czytały "Historię Kazika" – chorego chomikai zadawały pytania do tekstu. Obie grupy fantastycznie poradziły sobie nie tylko z czytaniem, ale i formułowaniem pytań. Bez problemu uczestnicy odczytali zakodowane obrazkowo hasło, połączyli zawody z ich atrybutami i wymieniali te związanez zawodem lekarza.

Na zakończenie obie grupy wzięły udział w konkursie "Poznaję zawody – zwierzęta u weterynarza". Zwycięzców ze Szkoły Podstawowej 120 wybiorą przedszkolaki, a wśród przedszkolaków zwycięzców wybiorą uczniowie SP120. 

Przedstawiamy wybrane prace naszych uczniów i z niecierpliwością czekamy na werdykt naszych młodszych kolegów.

WODN27

WODN3

WODN SPRZED.WET.