Ja w świecie zawodów

PLAKAT z zaproszeniem

W ramach kursu „Doradztwo zawodowe w świetlicy szkolnej” proponujemy szkołom podstawowym z terenu Łodzi i województwa łódzkiego, udział w projekcie „Ja w świecie zawodów”, przygotowanym we współpracy WODN ze Szkołą Podstawową nr 120 w Łodzi. Projekt adresowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli świetlic szkolnych, którzy realizują zadania wynikające z WSDZ.

Celem jest przygotowywanie uczniów od najmłodszych lat do refleksyjnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru dalszej ścieżki kształcenia i pracy. Do realizacji zajęć uczestnicy otrzymają pakiet materiałów.

Projekt jest zgodny z podstawą programową. Zadania mogą być realizowane w nauczaniu zdalnym.

Numer projektu 416 - „Ja w świecie zawodów”

Plakat prace uczniów -  na stronę WODN -kwiecien

Trwa realizacja międzyszkolnego projektu „Ja w świecie zawodów”. Szkoły biorące udział w projekcie, do tej pory skupiły się na budowaniu poczucia własnej wartości wśród uczniów, realizując tematykę związaną z pracowitością, wytrwałością, celem i dążeniem do jego realizacji. Uczniowie opisywali czym jest praca i omawiali jej znaczenie w życiu człowieka. Wypowiadali się na temat swoich zainteresowań wymieniając swoje mocne strony i ucząc się przekuwać wady w zalety. Zrealizowano również tematykę dotyczącą zawodów: inżynier ogrodnictwa, dentysta i fryzjer.