Kategoria: nauczyciele wychowania przedszkolnego

I miejsce – p. Katarzyna Mróz i p. Magdalena Pawlak z Przedszkola Lokomotywa w Łodzi

Wyróżnienia

-        p. Jadwiga Bednarska, p. Agnieszka Kawiorska –Michałowska, p. Marzenna Matusiak
z Przedszkola Miejskiego nr 125 w Łodzi,

-        p. Paulina Heleniak z Przedszkola Miejskiego nr 215 w Łodzi,

-        p. Aleksandra Jaroniek, p. Agnieszka Kudach z Publicznego Przedszkola Sióstr Służebniczek NMP w Łodzi.

Kategoria Edukacja wczesnoszkolna

I miejsce ex aequo

-        p. Agnieszka Brzeska, p. Ewelina Burdka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Głownie,

-        p. Martyna Mroczkowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kutnie,

-        p. Katarzyna Jeziorska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Koluszkach.

II miejsce ex aequo

-        p. Ewa Zduńczyk ze Szkoły Podstawowej w Witoni,

-        p. Małgorzata Dąbrowska, Agnieszka Ciesielska ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Kutnie.

III miejsce – p. Małgorzata Ambroziak, p. Katarzyna Stolińska, p. Iwona Zawadzka
                      
ze Szkoły Podstawowej w Byszewie.

Wyróżnienie

p. Agnieszka Bednarek ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Łodzi.