UODO TDTS Logo Color SMALL

Szanowni Państwo. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi jest partnerem metodycznym X edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane Twoja sprawa" organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cele Programu

1. Cel główny - poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.
2. Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce;
  • podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
  • poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności,
  • umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
  • popularyzacja wiedzy na temat skutecznej ochrony danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli;
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej oraz bezpiecznych zachowań w obszarze edukacji cyfrowej.

Nauczycieli zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych zapraszam do współpracy.

Beata Florek- nauczyciel konsultant