Podczas seminarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  1. Charakterystyka obowiązków ciążących na dyrektorze placówki oświatowej na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i prawa oświatowego
  2. Zasady przetwarzania danych osobowych i zasady rozliczalności w RODO a inwentaryzacja procesów przetwarzania danych osobowych w placówce – na co zwrócić uwagę, jaka jest rola IOD
  3. Wykonywanie zadań przez Inspektora Ochrony danych Osobowych i weryfikacja ich realizacji
  4. Nadzór nad dokumentacją z zakresu ochrony danych osobowych – zakres dokumentacji techniczno-organizacyjnej i osobowej pozwalającej na wykazanie zgodności z RODO, czynności, jakie IOD powinien podejmować
  5. Nadzór nad prowadzeniem rejestru czynności przetwarzania
  6. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – jak prawidłowo skonstruować umowę, z kim zawierać umowy tego typu, jak zabezpieczyć interesy placówki, rola IOD w przypadku powierzeń
  7. Współadministrowanie – jak ułożyć stosunki między współadministratorami i jak je zweryfikować, rola IOD w przypadku współadministrowania
  8. Procedury związane z naruszeniami ochrony danych osobowych – weryfikacja przyjętych procedur – wsparcie IOD przy realizacji procedur
  9. Procedury na wypadek żądań realizacji praw osób, których dane dotyczą – weryfikacja przyjętych procedur
  10. Szacowanie ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – rola IOD w ocenie ryzyka

 

Seminarium poprowadzi dr Marlena Sakowska-Baryła, która jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem  w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ.

Seminarium odbędzie się 8 października 2019 r. w godzinach 10.00-13.15. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202.

Koszt szkolenia- 35 zł.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Zgłoszenia przyjmujemy na kartach zgłoszeń lub bezpośrednio przez formularz na stronie www.wodn.lodz.pl, w zakładce “Kursy-zgłoszenie udziału”.

Serdecznie zapraszamy.

                                                                                                                                Koordynator projektu

                                                                                                                                      Beata Florek