POLITYKA JAKOŚCI

 

Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Misją naszej firmy jest oferowanie wysokiej jakości usług oraz rzetelna
i profesjonalna obsługa klientów.

Powyższą misję chcemy realizować poprzez:

1. Stałe podnoszenie jakości świadczonych usług.

2. Rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów.

3. Wysoką jakość merytoryczną naszych usług.

4. Stwarzanie komfortowych warunków do nauki i wymiany doświadczeń.

Deklarujemy:

- Efektywne zarządzanie zgodnie z najnowocześniejszymi metodami gwarantującymi pełne zaspokojenie potrzeb klientów.

- Zatrudnianie doświadczonego personelu o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach praktycznych.

- Stosowanie najnowszych metod i technik nauczania.

- Stałe poszerzanie oferty świadczonych usług

 

Najwyższe kierownictwo zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

 

 Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
podpis dyrektora
Jan Kamiński

 

Łódź, 3 września 2018 r.