Celem konferencji było zapoznanie dyrektorów szkół oraz nauczycieli z organizacją doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktów prawnych, czynnikami warunkującymi decyzje młodzieży w edukacji zawodowej, a także współczesnymi teoriami rozwoju zawodowego. Podczas konferencji była możliwość odbycia indywidualnych konsultacjiz przedstawicielami instytucji rynku pracy.

Prelegenci: 

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w świetle aktów prawnych - Jerzy Bielecki, kierownik wydziału doskonalenia edukacyjno-zawodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Dylematy i strategie diagnostyczne w szkolnym doradztwie zawodowym – dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Czynniki warunkujące decyzje młodzieży w edukacji zawodowej  dr Andrzej Zbonikowski, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Współczesne teorie rozwoju zawodowego – prof. nadzw. Anna Paszkowska-Rogacz, Uniwersytet Łódzki

Całożyciowe poradnictwo kariery w szkole – szanse wyzwania, dylematy  Zbigniew Kozański, doradca zawodowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży

 

Materiały pokonferencyjne:

Czynniki warunkujące decyzje młodzieży w edukacji zawodowej

Współczesne teorie rozwoju zawodowego

 

Konferencja odbyła się pod honorowymi patronatami:

logo wojewody     logo-marszaka     Prezydent-Miasta-odzi-logo     kuratorium