Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wnioski są dostępne w sekretariacie WODN Łodź od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00

WNIOSKI

– Wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku DOC   PDF

– Wniosek o przyznanie dofinansowania zorganizowanego wypoczynku dla dzieci i młodzieży DOC   PDF

UWAGA: Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku na okres lata należy składać do dnia 31 maja 2018 r.

– Wniosek o dofinansowanie do imprez kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych DOC   PDF

– Wniosek o dofinansowanie odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub innych formach wychowania przedszkolnego DOC   PDF

– Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  PDF

– Oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny DOC    PDF