Podsumowanie seminarium

W dniu 2 marca 2018 r. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Łódzki Kurator Oświaty w ramach XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych byli organizatorami seminarium nt. ,,Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku i turystyki szkolnej".
Szkolenie otworzył i powitał uczestników Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Pan Jan Kamiński. Prezentację dotyczącą obowiązujących aktów prawnych oraz sytuacji kryzysowych i sposobów postępowania podczas organizacji wypoczynku i turystyki dla dzieci i młodzieży przedstawiła konsultant WODN w Łodzi Dorota Zając.
Zagadnienia związane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w aspekcie obowiązków organizatora związanych ze zgłaszaniem wypoczynku w elektronicznej bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawił wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Łodzi Janusz Pietruszewski.
Uczestnikami szkolenia byli dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych, instruktorzy i przedstawiciele Związków Harcerskich, właściciele, kierownicy i pracownicy biur podróży oraz inni organizatorzy wypoczynku a także kuratorzy sądowi. Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem – uczestniczyło 85 słuchaczy. W części poświęconej na podsumowanie uczestnicy zadawali prowadzącym wiele pytań oraz brali udział w dyskusji co potwierdza zasadność zorganizowania szkolenia .
Sporządziła:
Dorota Zając

 

PREZENTACJA ,,AKT PRAWNE" - Turystyka i wypoczynek

TERMINARZ KURSÓW