Archiwa

Filtr 

  • konferencja_zaburzenia_mowy

    Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi we współpracy z Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących, Słabosłyszących i z Afazją w Łodzi zapraszają w dniu 25 listopada 2019 r. na konferencję „Trudności w funkcjono...
  • IV_konferencja

    Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Przedszkole Miejskie Nr 99 w Łodzi zapraszają nauczycieli wychowania przedszkolnego w dniu 29 października 2019 r. na IV Wojewódzką Konferencję „Upowszechnianie idei dwujęzyczności z językiem an...
  • sesja_80_rocznica

    Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w ŁodziInstytut Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu ŁódzkiegoSpołeczna Akademia NaukWojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzizapraszają w dniu 7 listopada 2019 r. na popularnonaukową interdy...